TUẦN 03 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 28.8.2017 ĐẾN NGÀY 03.9.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 03 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 28.8.2017 ĐẾN NGÀY 03.9.2017

 

THỨ HAI, 28.8.2017

 • 8h309h30 tại phòng 301, A1: Đại hội chi bộ Phòng Đào tạo, nhiệm kỳ 2017-2019.

Thành phần: BTĐU Đỗ Tuấn Minh, toàn thể Đảng viên của chi bộ Phòng Đào tạo.

 • 9h3011h00 tại phòng 410, A1: Đại hội chi bộ Khoa Tiếng Anh, nhiệm kỳ 2017-2019.

Thành phần: Phó Bí thư Đảng ủy Ngô Minh Thủy, toàn thể Đảng viên của chi bộ Khoa Tiếng Anh.

 • 10h00-11h00 tại phòng 203, ĐHQGHN:BTĐU-Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh họp Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN.
 • 11h00-12h00 tại phòng 203, ĐHQGHN:BTĐU-Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh họp liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN, Ban Giám đốc.
 • 14h0016h00 tại phòng 410, A1: Nghiệm thu đề cương Tiếng Anh cơ sở 1,2,3,4.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh và toàn thể các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1558/QĐ-ĐHNN ngày 14/8/2017.

 • 14h0015h30 tại phòng 301, A1: Đại hội chi bộ Phòng CT&CTHSSV, nhiệm kỳ 2017-2019.

Thành phần: Đ/c Hà Lê Kim Anh (Thường vụ Đảng ủy), toàn thể Đảng viên của chi bộ Phòng CT&CTHSSV.

 • 16h0017h30 tại phòng 301, A1: Làm việc với Tập đoàn IGroup về ứng dụng các phần mềm hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, lãnh đạo Khoa Sau đại học.

THỨ BA, 29.8.2017

 • 8h0010h00 tại phòng 410: Họp triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 ở các Bộ môn trực thuộc Trường (Bộ môn NN&VH Ả Rập, Bộ mônNN&VH Việt Nam, Bộ môn Tâm lý Giáo dục).

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, lãnh đạo Phòng Đào tạo, lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT&HL, lãnh đạo  các Bộ môn trực thuộc Trường.

 • 8h00 (cả ngày) tại Vĩnh Phúc: ĐHQGHN tổ chức Hội nghị tập huấn công tác pháp chế năm 2017.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Phòng Thanh tra và Pháp chế.

 • 9h0010h30 tại phòng 301, A1: Đại hội chi bộ Phòng HCTH-HTPT, nhiệm kỳ 2017-2019.

Thành phần: Phó Bí thư Đảng ủy Ngô Minh Thủy, toàn thể Đảng viên của chi bộ Phòng HCTH-HTPT.

THỨ TƯ, 30.8.2017 

 • 8h009h30 tại phòng 410, A1: Đại hội chi bộ Khoa NN&VH Trung Quốc, nhiệm kỳ 2017-2019.

Thành phần: Đ/c Hà Lê Kim Anh (Thường vụ Đảng ủy), toàn thể Đảng viên của chi bộ Khoa NN&VH Trung Quốc.

 • 8h30 tại phòng 203, ĐHQGHN:Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh họp Hội đồng KH&ĐT ĐHQGHN.
 • 10h0011h30 tại phòng 410, A1: Đại hội chi bộ Khoa Sư phạm tiếng Anh, nhiệm kỳ 2017-2019.

Thành phần: Phó Bí thư Đảng ủy Ngô Minh Thủy, toàn thể Đảng viên của chi bộ Khoa Sư phạm tiếng Anh.

THỨ NĂM, 31.8.2017

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h009h30 tại phòng 301: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm Phát triển nguồn lực về triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long và toàn thể CBVC Trung tâm Phát triển nguồn lực.

 • 15h0016h30 tại phòng 301, A1: Đại hội chi bộ Phòng KHCN-TT.CNTT-TT&HL, nhiệm kỳ 2017-2019.

Thành phần: Phó Bí thư Đảng ủy Ngô Minh Thủy, toàn thể Đảng viên của chi bộ Phòng KHCN-TT.CNTT-TT&HL.

THỨ SÁU, 01.9.2017

 • 8h009h30 tại phòng 410, A1: Họp về kế hoạch thanh lý tài sản, công cụ năm 2017.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Tử Huy (Phòng QT), Lê Thị Khánh Trang, Vương Thảo Nhung (P.KHTC), lãnh đạo và cán bộ phụ trách tài sản, trang thiết bị của các Phòng, Ban, Trung tâm.

 • 8h3010h00 tại phòng 406: Họp Hội đồng thẩm định cấp cơ sở Đề án đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật bản đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT.

Thành phần: Hội đồng thầm định theo Quyết định của Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, nhóm chuyên trách xây dựng Đề án.

 • 10h0011h30 tại phòng 410, A1: Họp về kế hoạch thanh lý tài sản, công cụ năm 2017

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, các ông, bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Tử Huy (Phòng QT), Lê Khánh Trang, Vương Thảo Nhung (P.KHTC), lãnh đạo và cán bộ phụ trách tài sản, trang thiết bị của các Khoa đào tạo, các Bộ môn trực thuộc Trường và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

 • 14h0015h30 tại phòng 301, A1: Tiếp và làm việc với Công ty Đại Trường Phát về việc tặng học liệu cho Nhà trường

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Trung tâm CNTT-TT&HL.

 • 14h0015h30 tại phòng 410, A1: Họp Ban chỉ đạo đổi mới đào tạo theo tín chỉ bậc đại học.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, toàn thể các thành viên theo Quyết định số 1231/QĐ-ĐHNN ngày 23/6/2017 của Hiệu trưởng.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Nghỉ lễ 02/9/2017: Các đơn vị được nghỉ từ ngày 02/9/2017 đến hết ngày 04/9/2017 (trong đó ngày 04/9/2017 nghỉ bù cho ngày thứ Bảy, 2/9/2017).
 2. Khoa Đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ thực hiện công văn số 236/ĐANN-GSĐG về báo cáo tiến độ tổ chức bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh phổ thông theo kinh phí bổ sung năm 2016 của Đề án NNQG 2020, hạn nộp báo cáo trước ngày 29/8/2017.
 3. Phòng QT thực hiện công văn số 254/VP-HC về việc lấy ý kiến về quy định quản lý, khai thác khu vực dùng chung, hạn nộp góp ý kiến trước ngày 31/8/2017.
 4. Phòng CTHSSV thực hiện công văn số 3204/ĐHQGHN-CTHSSV về việc chương trình học bổng Kumho Asiana học kỳ 1, năm học 2017-2018 (cho sinh viên năm thứ nhất), hạn nộp danh sách và hồ sơ trước ngày 05/9/2017.