LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50, TỪ NGÀY 24.7.2017 ĐẾN NGÀY 30.7.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50, TỪ NGÀY 24.7.2017 ĐẾN NGÀY 30.7.2017

THỨ HAI, 24.7.2017

8h00 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh dự Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Quốc tế – ĐHQGHN.

8h00-9h00 tại phòng 301, A1: Họp Ban Phúc lợi năm 2017.

Thành phần: Thành viên Ban Phúc lợi theo Quyết định số 1375/QĐ-ĐHNN ngày 19/7/2017: PHT Nguyễn Xuân Long, các ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn (CTCĐ), Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (TT.Khảo thí), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Trần Hoa Anh (P.TCCB).

9h00-10h00 tại phòng 301, A1: Họp đoàn cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng tại Trường ĐH Văn Tảo – Đài Loan.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Đỗ Hoàng Ngân (P.KHCN), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Lâm Thị Hòa Bình (KTA), Tạ Thị Hồng Hạnh (K.Đức), Chử Thị Bích (BM.NN&VH VN).

10h00-11h30 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.

14h00-15h00 tại phòng 201, A1: Làm việc với ông Phillip Fredericks – Phó Giám đốc Viện Đào tạo chuyên môn và giảng dạy Anh ngữ của Trường Đại học Queensland tại Việt Nam.

Thành phần: Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng HTPT, Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng ngoại ngữ, Khoa SPTA.

THỨ BA, 25.7.2017

14h00-16h00 tại phòng 410, A1: Hiệu trưởng làm việc với Trung tâm Khảo thí về kế hoạch triển khai công tác khảo thí năm học 2017-2018.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh và toàn thể CBVC Trung tâm Khảo thí.

THỨ TƯ, 26.7.2017

THỨ NĂM, 27.7.2017

8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.

8h30 tại phòng 203, ĐHQGHN: Họp triển khai công tác xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2017.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Ngô Minh Thủy, bà Hà Lê Kim Anh và ông Nguyễn Việt Hùng (Phòng Đào tạo).

9h30-11h30 tại phòng 301, A1: Tiếp đoàn Trường Đại học Chao Yang – Đài Loan.

Thành phần: Đại diện lãnh đạo Phòng HTPT, lãnh đạo và chuyên viên Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng Ngoại ngữ.

THỨ SÁU, 28.7.2017

8h30 tại Đồ Sơn, HP: Hội nghị triển khai công tác xây dựng báo cáo việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh; lãnh đạo và chuyên viên triển khai công tác HSSV và công tác khảo sát, xây dựng báo cáo việc làm sinh viên sau tốt nghiệp; đại diện lãnh đạo Khoa NN&VH Hàn Quốc và Khoa NN&VH Pháp.

THỨ BẢY, 29.7.2017

6h45 (cả ngày)tại các điểm thi A2, B2, C1: Tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh, kỳ thi hết học phần ngoại ngữ cơ bản và chuẩn đầu ra ngoại ngữ sau đại học.

Thành phần: Các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

CHỦ NHẬT, 30.7.2017

7h00 (cả ngày) tại A2: Tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh.

Thành phần: Các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  • Đề nghị Trưởng các đơn vị liên quan gửi văn bản sau Hội nghị CBVC năm học 2017-2018 của đơn vị về Phòng Hành chính Tổng hợp chậm nhất 16h30 ngày 24/7/2017.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP