LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47, TỪ NGÀY 03.7.2017 ĐẾN NGÀY 09.7.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47, TỪ NGÀY 03.7.2017 ĐẾN NGÀY 09.7.2017

THỨ HAI, 03.7.2017

8h00 tại phòng 410, A1: Ban quản lý đề án NNQG2020 tổ chức Khai giảng khóa học về hoạt động xác trị đối với bài thi Nói và bài thi Viết ngoại ngữ (khóa học từ ngày 03/7-06/7/2017).

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo Trung tâm Khảo thí.

8h30 tại phòng 203, ĐHQGHN: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh dự Hội nghị giao ban công tác Quý III/2017 của ĐHQGHN.

THỨ BA, 04.7.2017

8h30 tại tầng 1, G6: PHT Nguyễn Xuân Long tham dự Hội nghị chuyên đề của CLB Nhà khoa học ĐHQGHN: “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở ĐHQGHN” (Chương trình Café số 15).

10h30-11h30 tại phòng 201, A1: Làm việc với Học viện Ngô Châu- Quảng Tây, Trung Quốc.

Thành phần: Ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng phòng HTPT), đại diện lãnh đạo Khoa NN&VH Trung Quốc.

14h00-15h30 tại phòng 301, A1: Họp Hội đồng tuyển sinh THPT CNN năm 2017.

Thành phần: Toàn thể Hội đồng theo Quyết định Hiệu trưởng.

15h30-17h00 tại phòng 301, A1: Họp Ban truyền thông TSĐH chính quy.

Thành phần: Toàn thể Ban truyền thông theo Quyết định Hiệu trưởng.

THỨ TƯ, 05.7.2017

8h00-9h30 tại phòng 301, A1: Họp giao ban công tác tháng 7/2017.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng các phòng chức năng; Trưởng các Khoa: Sau đại học, Đào tạo và Bồi dưỡng ngoại ngữ; Giám đốc các Trung tâm: Khảo thí, CNTT-Truyền thông và Học liệu, NCGDNN và ĐBCL, NN và QTH, Phát triển Nguồn lực.

14h00-15h00 tại phòng 201, A1: Làm việc với Bà Jan Drew- Giám đốc cty JMD – Úc về việc tìm kiếm cơ hội tổ chức thực tâp, học ngắn hạn giữa Ulis và các trường của Úc.

Thành phần: Ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng phòng HTPT), đại diện lãnh đạo Khoa ĐT&BDNN.

14h00 tại Trường ĐHCN: ĐHQGHN tổ chức họp về “Mô hình một cửa cho Sinh viên”.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, Trưởng phòng CT&CTHSSV.

THỨ NĂM, 06.7.2017

8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.

8h00 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN: Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân ngoại ngữ hệ đại học chính quy năm 2017.

Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn thanh niên Trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường, các đồng chí Bí thư chi bộ, đại diện lãnh đạo các đơn vị, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ, đại diện Ban cố vấn học tập Khoa, đại diện giáo vụ các Khoa; Toàn thể sinh viên tốt nghiệp đợt I/2017 khóa QH2013F1(sinh viên có mặt lúc 7h00) và khách mời.

THỨ SÁU, 07.7.2017

  • 14h00-16h00 tại phòng 301, A1: Họp Hội đồng thi đua – khen thưởng Trường.

Thành phần: Toàn thể Hội đồng theo Quyết định số 871/QĐ-ĐHNN ngày 08/05/2017của Hiệu Trưởng Trường ĐHNN (các ông, bà: Đỗ Tuấn Minh, Ngô Minh Thủy, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Xuân Long, Trịnh Đức Thái, Dương Quỳnh Hoa, Đặng Ngọc Đức, Lâm Quang Đông, Hà Lê Kim Anh, Lê Thị Khánh Trang, Vũ Văn Hải, Vũ Tiến Thịnh)..

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Phòng KHCN thực hiện công văn số 1990/ĐHQGHN-KHCN về việc báo cáo số liệu tiềm lực KHCN, hạn nộp báo cáo trước ngày 28/6/2017.
  2. Phòng Đào tạo thực hiện công văn số 1905/ĐHQGHN-ĐT về việc kiểm tra, rà soát văn bản quản lý, hạn nộp trước ngày 30/6/2017.
  3. Khoa ĐT&BDNN thực hiện công văn số 1985/ĐHQGHN-ĐT về việc góp ý Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học vừa làm vừa học của ĐHQGHN, hạn nộp góp ý trước ngày 30/6/2017.
  4. Phòng CTHSSV thực hiện công văn số 1122/SNV-CCVC về việc phối hợp xây dựng Hợp đồng đào tạo sinh viên cử tuyển 2017 giữa tỉnh Điện Biên với các cơ sở giáo dục đang đào tạo học sinh cử tuyển cho tỉnh, hạn nộp hợp đồng đào tạo và dự toán chi tiết trước ngày 30/6/2017.
  5. Từ ngày 05/7-08/7/2017: Phòng KHTC tổ chức nghỉ hè cho CBVC của đơn vị.
  1. Từ ngày 03/7-07/7/2017 tại 98 Tô Ngọc Vân, HN: Hiệu trưởng tham dự trại thẩm định chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.