LỊCH CÔNG TÁC – TUẦN 01 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 14.8.2017 ĐẾN NGÀY 20.8.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC – TUẦN 01 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 14.8.2017 ĐẾN NGÀY 20.8.2017

THỨ HAI, 14.8.2017

 • 8h009h30 tại phòng 410, A1: Họp về xây dựng các khóa học trực tuyến bồi dưỡng GVNN về PPGD và NVSP (Đề án NNQG2020).

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo Phòng KHTC và các Trưởng nhóm theo Quyết định số 1535/QĐ-ĐHNN ngày 10/8/2017 (Khoa ĐT& BDNN chuẩn bị nội dung).

 • 10h00-11h30 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 14h0015h30 tại phòng 401, A1: Hiệu trưởng làm việc với Ban chủ nhiệm Khoa Sau đại học.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Sau đại học.

 • 14h0015h30 tại phòng 301, A1: Họp triển khai kết luận của Hiệu trưởng về việc sử dụng, khai thác cơ sở vật chất tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Trưởng phòng Quản trị, Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Giám đốc Trung tâm phát triển nguồn lực.

 • 16h0017h00 tại phòng 401, A1: Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, lãnh đạo Phòng Đào tạo.

 • 16h3020h30 tại HT Vũ Đình Liên: Khai mạc tuần lễ Korean Culture Academy (diễn ra từ 14/08/2017~ 20/08/2017).

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, giảng viên và sinh viên Khoa NN& VH Hàn Quốc, giáo viên và học viên Trung tâm Sejong HN 2.

THỨ BA, 15.8.2017

 • 8h30 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS.Trần Hoài Anh, Khóa 19, chuyên ngành LL&PPGD tiếng Pháp.

Thành phần: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1234/QĐ-ĐHNN ngày 23/6/2017 của Hiệu trưởng, học viên cao học, NCS và cán bộ quan tâm.

 • 9h00 tại Bộ GD&ĐT: Tham dự cuộc họp triển khai nhiệm vụ biên soạn chương trình tiếng Nhật thực hành và khảo sát nhu cầu học tiếng nhật tại VN do Vụ Giáo dục thường xuyên chủ trì.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, các ông/ bà: Trần Kiều Huế, Hoàng Thị Mai Hồng, Hoàng Thu Trang (Khoa NN và VH Nhật Bản), Nguyễn Huyền Trang (Phó Trưởng phòng CT và CTHSSV).

THỨ TƯ, 16.8.2017 

 • 15h00 tại Trung tâm GDTC&TT – ĐHQGHN: Làm việc với Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – ĐHQGHN về việc tổ chức các lớp học môn GDTC cho Trường ĐHNN và công tác phục vụ CSVC.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Nguyễn Xuân Long, các ông/ bà: Nguyễn Việt Hùng (P. ĐT), Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), đại diện lãnh đạo Trường THPT Chuyên NN.

THỨ NĂM, 17.8.2017

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.=
 • 8h3010h30 tại phòng 410, A1: Nghiệm thu chuyên khảo “Đặc điểm của thán từ tiếng Hán hiện đại và việc chuyển dịch sang tiếng Việt”, do TS. Đỗ Thu Lan biên soạn.

Thành phần: Thành viên Hội đồng nghiệm thu theo quyết định số 1533/QĐ-ĐHNN ngày 08/8/2017 của Hiệu trưởng và các cán bộ quan tâm.

 • 10h00- 11h30 tại phòng 401, A1: Tiếp và làm việc với Trường ĐH Kangnam, Hàn Quốc.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, Trưởng Khoa NN&VH Hàn Quốc, đại diện lãnh đạo Phòng HTPT.

 • 14h0015h30 tại phòng 301, A1: Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm Khảo thí.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, bà Dương Quỳnh Hoa (Phụ trách Phòng TCCB) và toàn thể CBVC Trung tâm Khảo thí.

THỨ SÁU, 18.8.2017

 • 9h0010h30 tại phòng 201, A1: Tiếp Trưởng đại diện tổ chức ZfA (CHLB Đức).

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Trưởng phòng HTPT, Ban Chủ nhiệm Khoa NN&VH Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, TS. Lê Tuyết Nga (Khoa NN&VH Đức).

THỨ BẢY, 19.8.2017

 • 8h0010h00 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN: Họp toàn thể phụ huynh học sinh khối 10 lần thứ nhất năm học 2017-2018.

Thành phần: Ban Giám hiệu; Bí thư Đoàn TN Trường; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT & CTHSSV, Phòng Hành chính Tổng hợp, Khoa Sư phạm tiếng Anh, Khoa NN&VH Nga, Khoa NN&VH Trung Quốc, Khoa NN&VH Pháp, Khoa NN&VH Nhật Bản, Khoa NN&VH Hàn Quốc, Khoa NN& VH Đức; Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ: Chi ủy, Ban Giám hiệu, Tổ trưởng/Tổ phó, nhóm trưởng chuyên môn, cố vấn Đoàn, Bí thư Chi đoàn GV, giáo viên chủ nhiệm khối 10.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Phòng TCCB phối hợp với phòng TT&PC thực hiện công văn số 3109/ĐHQGHN-TT&PC về việc tham dự Hội nghị tập huấn công tác pháp chế năm 2017, hạn nộp danh sách trước ngày 21/8/2017; Thực hiện công văn số 174/SEA-BGD về việc thông báo khóa tập huấn Kỹ năng viết đề án xin tài trợ, hạn nộp danh sách trước ngày 22/8/2017.
 2. Phòng CTHSSV đầu mối phối hợp với Khoa Nhật và Phòng HTPT thực hiện công văn số 3008/ĐHQGHN-CTHSSV về việc chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2017-2018, hạn nộp danh sách trước ngày 22/8/2017; Phòng CTHSSV đầu mối phối hợp với Khoa Hàn thực hiện công văn số 3107/ĐHQGHN-CTHSSV về việc chương trình học bổng Lotte học kỳ 1, năm học 2017-2018, hạn nộp danh sách trước ngày 22/8/2017