TUẦN 48, TỪ NGÀY 10.7.2017 ĐẾN NGÀY 16.7.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 48, TỪ NGÀY 10.7.2017 ĐẾN NGÀY 16.7.2017

THỨ HAI, 10.7.2017

8h30 tại Hội trường 11/10, ĐHSPHN: Tham dự Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo phòng HCTH.

9h30-10h30 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.

10h30-12h00 tại phòng 301, A1: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2017 về việc xét tuyển thẳng.

Thành phần: Thành viên theo Quyết định số 462/QĐ-ĐHNN ngày 01/3/2017 của Hiệu trưởng.

14h00 tại phòng 101, A3: Họp hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm luận án tiến sĩ của NCS. Cao Thị Thùy Lương, khóa 21 chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Nga.

Thành phần: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1112/QĐ-ĐHNN, ngày 09/6/2017 của Hiệu trưởng, các giảng viên, NCS, HV cao học, sinh viên và cán bộ quan tâm.

14h00-17h00 tại HT tầng 2, Sunwah: Hội thảo chuyên gia góp ý Chuẩn đầu ra và CTĐT chất lượng cao thu học phí ngành NN Nhật.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, nhóm chuyên trách, chuyên gia góp ý, đại diện lãnh đạo các khoa đào tạo và bộ môn trực thuộc, khách mời.

THỨ BA, 11.7.2017

8h15- 11h30 (chiều 13h30-16h00) tại phòng 410, A1: Tổ chức khóa học về xác trị đề thi ngoại ngữ cho các giảng viên tiếng Anh, tiếng Pháp do tiến sĩ Nathan Carr giảng dạy (khóa học từ ngày 11/7-14/7/2017).

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, lãnh đạo Trung tâm Khảo thí và các học viên khóa học.

8h30-10h30 tại phòng 301, A1: Phòng Hành chính Tổng hợp tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long và toàn thể CBVC Phòng HCTH.

THỨ TƯ, 12.7.2017

9h00-10h30 tại phòng 201, A1: Tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – ĐHNN- ĐHQGHN với Trường THPT Nữ sinh JINGMEI Đài Bắc.

Thành phần: Đại diện lãnh đạo Phòng HTPT, Ban Giám hiệu Trường PTCNN, nhóm giáo viên tiếng Trung Trường THPT CNN.

9h00 tại phòng 102, A4: Trung tâm Phát triển nguồn lực tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy và toàn thể CBVC Trung tâm PTNL.

14h00-16h00 tại phòng họp Khoa Pháp: Khoa NN&VH Pháp tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long và toàn thể CBVC Khoa NN&VH Pháp.

14h00-16h00 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Khoa Tiếng Anh tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy và toàn thể CBVC Khoa Tiếng Anh.

THỨ NĂM, 13.7.2017

8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.

8h30 tại phòng 203, ĐHQGHN: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh họp Hội đồng ĐHQGHN.

9h00-10h00 tại phòng 404, A1: Trung tâm NCGDNN&ĐBCL tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy và toàn thể CBVC Trung tâm NCGDNN&ĐBCL.

THỨ SÁU, 14.7.2017

8h30-10h30 tại phòng 509, A1: Phòng Quản trị tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh và toàn thể CBVC Phòng Quản trị.

9h00-10h30 tại phòng 409, A1: Phòng Hợp tác và Phát triển tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy và toàn thể CBVC Phòng HTPT.

14h00-15h30 tại phòng 101, A3: Khoa Sau đại học tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu và toàn thể CBVC Khoa Sau đại học.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Phòng TCCB phối hợp với Khoa Trung thực hiện công văn số 19/CV-VT/2017 về việc cử 01 nhân sự, đại diện lãnh đạo Nhà trường tham gia Ban chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ VI (2017-2022), hạn nộp danh sách trước ngày 10/7/2017.
  2. Từ ngày 10/7-17/7/2017: Phòng CT&CTHSSV tổ chức nghỉ hè cho CBVC của đơn vị.