Vài nét về Chi bộ Khoa NN&VH Đức – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Vài nét về Chi bộ Khoa NN&VH Đức

Chi bộ Khoa NN & VH Đức là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kết quả hoạt động nổi bật của Chi bộ giai đoạn 2017-2019:

  1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

Chi bộ đặc biệt coi trọng công tác chính trị, tư tưởng. Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ tham gia nghiêm túc và đầy đủ các buổi học chính trị do Đảng bộ và Nhà trường tổ chức.

        Trong các kỳ sinh hoạt, Chi bộ đã phổ biến tới từng đảng viên những nghị quyết, quy định của tổ chức đảng cấp trên, những vấn đề liên quan tới công tác xây dựng Đảng và công tác chính trị tư tưởng.

  1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

        Chi bộ lãnh đạo đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ năm học, cụ thể:

– Các giảng viên đảm bảo tính kỷ luật, nghiêm túc và có trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao như giảng dạy và NCKH (NCKHGV và NCKHSV).

– Giảng dạy nghiêm túc và đảm bảo chất lượng các môn học được giao, đặc biệt là các môn học trong Chương trình đào tạo mới.

– Vận hành CTĐT liên kết thạc sĩ đúng thời hạn (tháng 11 năm 2017).

– Xây dựng thành công CTĐT CLC Ngôn ngữ Đức theo Thông tư 23 (tháng 12 năm 2018) và bước đầu tuyển sinh thành công.

– Hoàn thành việc chuẩn bị kiểm định AUN CTĐT Ngôn ngữ Đức (đón đoàn đánh giá ngoài từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 12 năm 2019).

  1. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, công tác đoàn thể

        Chi bộ đã đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy và các quy định khác của Chi bộ.

        Chi bộ lãnh đạo thực hiện việc sinh hoạt đảng tiết kiệm thời gian, đảm bảo chất lượng, đảm bảo tính lãnh đạo, gương mẫu, tính giáo dục, tính chiến đấu của Đảng, đồng thời thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao ý thức kỷ luật, chấp hành nghiêm chế độ phê bình và tự phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

        Chi bộ lãnh đạo các đảng viên nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ nơi cư trú và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

        Trong thời gian từ năm 2017 đến 2019, Chi bộ kết nạp được 02 đảng viên là cán bộ, nâng số lượng đảng viên trong Chi bộ lên 6 đảng viên.

        Chi bộ lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ đoàn thể như Đoàn TN SV Khoa, Đoàn TN GV Khoa và đặc biệt là công tác công đoàn tạo ra được sự gắn kết, đoàn kết nhất trí giữa các công đoàn viên trong Khoa.