Vài nét về Chi bộ Khoa Sư phạm tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Vài nét về Chi bộ Khoa Sư phạm tiếng Anh

Chi bộ Khoa Sư phạm tiếng Anh là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kết quả hoạt động nổi bật của chi bộ giai đoạn 2017-2019:

  1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

Toàn Chi bộ luôn quán triệt, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với mọi mặt hoạt động của Khoa, thực hiện công khai dân chủ, giữ vững ổn định chính trị, nghiêm túc phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng, thông tin của nhà trường tới đảng viên và cán bộ giảng viên.

Đảm bảo việc thông báo tới cán bộ, đảng viên các văn bản, thông tin của nhà trường đầy đủ qua mạng Khoa. Giải quyết nhanh và dứt điểm, có lí, có tình các thắc mắc, phản hồi từ cán bộ, đảng viên thông qua các kênh tổ bộ môn, công đoàn, chi bộ, đại diện ban thanh tra nhân dân. Trong hai năm qua, không có đơn thắc mắc, phản hồi từ đảng viên và CBVC trong Khoa.

Chi ủy cũng thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình, chỉ đạo việc kiểm điểm của từng tổ đảng, từng đảng viên với tinh thần nghiêm túc, khách quan, cầu thị, tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn thiện bản thân. Chi bộ K.SPTA hưởng ứng chương trình hành động và phong trào do Nhà trường phát động.

  1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

2.1. Quản lý nhân sự

Xây dựng quy hoạch nhân sự cho các học phần trong 5 CTĐT Khoa đang quản lý, góp phần ổn định nhân sự giảng dạy các học phần, đặc biệt là các học phần tự chọn.

Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng đội ngũ, nhất là đào tạo thạc sĩ và TS. Hiện khoa có 12 tiến sĩ, 75 thạc sĩ. Con số này được tăng lên một cách đều đặn trong những năm qua.

Chi ủy đã tham gia tư vấn cho BCN trong việc bổ nhiệm và miễn nhiệm một số vị trí lãnh đạo cốt cán cuả khoa: Bổ nhiệm 01 Phó Trưởng Khoa, 06 Trưởng Bộ Môn và 04 Phó Trưởng Bộ Môn, góp phần ổn định nhân sự trong BCN và Ban cốt cán của Khoa.

Tiếp tục thực hiện hoạt động “Gương mặt FELTE” tháng và năm với sự chuyển giao từ BCN sang cho Đoàn thanh niên phụ trách và tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của giáo viên và sinh viên trong khoa.

Chú trọng bồi dưỡng và phát triển về mặt tư tưởng và chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trẻ. Tổ chức gặp mặt nói chuyện, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng cũng như động viên, khuyến khích giáo viên trẻ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của khoa.

Tích cực bồi dưỡng và nâng cao tính chiến đấu và phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ cốt cán cùng với lực lượng giáo viên có kinh nghiệm, thâm niên để phát triển các hoạt động chuyên môn của khoa.

2.2. Lãnh đạo công tác đào tạo và kiểm định chất lượng

Về đào tạo đại học chính quy:

Chỉ đạo xây dựng đề án mở mới một CTĐT – CTĐT NNA CLC theo TT23 của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 18/7/2014 theo chủ trương đào tạo chất lượng cao trình độ đại học, hướng tới tự chủ đại học. Đề án được thẩm định cấp ĐHQGHN đạt kết quả tốt.

Trong năm học 2019-2020, bắt đầu triển khai CTĐT đối với khóa QH2019. Chi ủy và BCN Khoa luôn sát sao chỉ đạo quá trình triển khai CTĐT này để đảm bảo theo đúng hướng dẫn trong thông tư và tinh thần Đề án.

Điều chỉnh toàn bộ các học phần phát triển năng lực tiếng trong CTĐT NNA CLC theo TT23 theo hướng tích hợp hai chương trình của TA1 và CLC để đảm bảo chương trình phù hợp với đối tượng người học và duy trì triết lý đào tạo CLC. Các giáo viên giảng dạy CTĐT NNA CLC theo TT23 cũng đã lĩnh hội được nội dung triết lý đào tạo và áp dụng vào quá trình giảng dạy của mình.

Chỉ đạo tốt việc tăng cường định hướng chọn chuyên ngành đào tạo cho sinh viên năm 2 trước khi bắt đầu vào học chuyên ngành. Hai định hướng BPD và QTH trong ngành NNA luôn thu hút được nhiều sinh viên theo học.

Về kiểm định chất lượng

Thực hiện công văn 1057 về đảm bảo chất lượng đào tạo trong đó, rà soát mục tiêu chuẩn đầu ra học phần, điều chỉnh các hoạt động dạy học và KTĐG để đảm bảo độ tương thích giữa các thành tố quan trọng trong giáo dục chất lượng.

Hoàn thiện bảng Danh mục minh chứng các đầu việc nhằm tăng cường chất lượng đào tạo.

Thực hiện thành công kiểm định CTĐT NNA CLC theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA trong năm 2018 và nhận chứng chỉ CTĐT đạt chuẩn AUN-QA.

Về việc tham gia vào các hoạt động đào tạo và hợp tác đào tạo của trường

Khoa SPTA tham gia tích cực vào các hội thảo về công tác đào tạo do nhà trường tổ chức, chia sẻ kinh nghiệm biên soạn chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy các môn học trong CTĐT mới với các khoa khác trong trường, đồng thời đóng góp ý kiến về công tác đào tạo mỗi khi được nhà trường đề nghị.

Giảng viên Khoa SPTA tích cực tham gia giảng dạy CTĐT bằng kép và ngành kép và các hoạt động bồi dưỡng giáo viên và thực địa tại địa phương.

Một số giảng viên Khoa SPTA cũng tham gia vào công tác đào tạo sau đại học, thẩm định chương trình đào tạo, duyệt đề cương tiểu luận và luận án thạc sĩ, cũng như hướng dẫn học viên cao học và nghiên cứu sinh.

2.3. Lãnh đạo công tác Nghiên cứu khoa học và Bồi dưỡng chuyên môn

Nghiên cứu khoa học giáo viên:.    

– Tỷ lệ giảng viên hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cao, trong đó nhiều giảng viên trẻ đạt số giờ nghiên cứu khoa học vượt mức quy định.

– Bước đầu hình thành diễn đàn nghiên cứu khoa học FELTE Research Forum nhằm mục đích chia sẻ cơ hội, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu giữa các giảng viên trong khoa.

– Tổ chức thành công hội thảo: Hội thảo Quốc tế “Dạy và học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong Bối cảnh Hội nhập Quốc tế”, Hội nghị Quốc gia giới thiệu Bộ tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK mới các cấp và xuất bản 1 số tạp chí nước ngoài bằng Tiếng Anh hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa.

– Giảng viên trong Khoa có bài đăng tạp chí và tham gia trình bày tại các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế: hàng trăm báo cáo khoa học tại các hội thảo quốc tế và trong nước, hơn 20 bài đăng tạp chí Nghiên cứu nước ngoài (Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN) và nhiều bài đăng trên các tạp chí uy tín khác trong nước.

– Nhóm giáo viên tham gia xây dựng các Chương trình bồi dưỡng (trực tiếp và trực tuyến) phương pháp sử dụng SGK mới dành cho giáo viên các cấp từ tiểu học, THCS và THPT thuộc Đề Án 2020.

– Thành lập các nhóm giảng viên tham gia viết sách tham khảo cho các nhà xuất bản.

Bồi dưỡng chuyên môn:

– Tiếp tục duy trì mô hình tư vấn chuyên môn dành riêng cho các giáo viên trẻ, mới tuyển dưới hình thức mentoring

– Các hoạt động bồi dưỡng thông qua các buổi inset training, tọa đàm cấp khoa/ liên khoa và cấp trường được tổ chức thường xuyên.

Nghiên cứu khoa học sinh viên:

– NCKH sv đạt nhiều giải thưởng cấp Trường như 3 giải nhất, 7 giải nhì, 12 giải ba. Chất lượng các báo cáo khoa học của sinh viên cũng ngày càng được nâng cao. 

– Hỗ trợ sinh viên tìm giảng viên hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên có thể hoàn thành báo cáo khoa học. Đẩy mạnh việc kết hợp khóa luận tốt nghiệp với báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên.

2.3. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

Cấp ủy phát huy vai trò lãnh đạo trong mọi hoạt động của đơn vị, phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền và công đoàn, chi đoàn thanh niên và liên chi đoàn, giúp các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, duy trì, phát triển mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và quần chúng, động viên cán bộ, viên chức tích cực tham gia xây dựng phát triển Nhà trường.

Duy trì nề nếp và chất lượng sinh hoạt Đảng, lồng ghép các nội dung sinh hoạt chuyên đề. Trong 02 năm qua, ngoài công tác phổ biến và quán triệt Nghi quyết và chủ trương của Đảng, phát triển đảng trong giáo viên và sinh viên, Chi bộ đã tổ chức được 05 buổi sinh hoạt chuyên đề có nội dung liên quan chặt chẽ đến công tác đảng, nhân sự, đào tạo và NCKH của Khoa.

Làm tốt công tác phát triển Đảng trong sinh viên, luôn vượt chỉ tiêu Đảng ủy giao.

2.4. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Chi uỷ luôn quan tâm, chú trọng đến các hoạt động của Công đoàn, Chi đoàn giáo viên, và Đoàn thành niên và Hội sinh viên, luôn sát sao và đưa ra các chỉ đạo, tư vấn kịp thời và tạo mọi điều kiện cho các hoạt động đoàn thể phát triển. Tổ chức Công đoàn, Chi đoàn giáo viên, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên của Khoa là các tổ chức quần chúng vững vàng về chính trị và mạnh về đội ngũ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các tổ chức đoàn thể đã phối kết hợp và thực hiện được các nhiệm vụ sau:

– Tổ chức thành công lễ kỉ niệm 60 năm thành lập Khoa SPTA, quảng bá được hình ảnh của Khoa và trường cũng như gây được ấn tượng tốt với các cựu giáo chức, cựu sinh viên trở về thăm Khoa.

– Tích cực tham gia vào các cuộc thi văn thể cùng đội văn nghệ và thể thao của trường như Cuộc thi Lời ca Dâng Bác, Du ca từ thiện, Giải Bóng đá nữ 2018,…

– Tham gia ủng hộ các quỹ, hoạt động từ thiện xã hội: 100% CBGV tham gia ủng hộ khi được phát động.

– Tích cực tham gia cuộc thi Văn phòng xanh-sạch-đẹp và là một trong các đơn vị đạt giải nhất cuộc thi.

– Ủng hộ chủ trương Văn phòng không khói thuốc lá: 100% CBGV khoa SPTA ủng hộ và không có thành viên nào hút thuốc.

– Định kỳ 2 năm một lần tổ chức ngày hội gắn kết cho CBGV của khoa nhằm tăng tính đoàn kết trong CBGV.