Danh sách BCH Đảng bộ Trường Ngoại ngữ – ĐHQGHN nhiệm kỳ XIX (2020-2025) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách BCH Đảng bộ Trường Ngoại ngữ – ĐHQGHN nhiệm kỳ XIX (2020-2025)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX đã tiến hành lấy ý kiến thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX gồm 15 đồng chí, bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Kết quả như sau: 

– Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí:

TT

Họ và tên

Chức danh

1

Đỗ Tuấn Minh

Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Xuân Long

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Lâm Quang Đông

Ủy viên BTVĐU

4

Hà Lê Kim Anh

Ủy viên BTVĐU, Chủ nhiệm Ủy ban KTĐU

5

Dương Quỳnh Hoa

Ủy viên BTVĐU

6

Phạm Văn Kim

Đảng ủy viên

7

Vũ Văn Hải

Đảng ủy viên

8

Nguyễn Văn Đoàn

Đảng ủy viên

9

Vũ Hải Hà

Đảng ủy viên

10

Lê Thị Khánh Trang

Đảng ủy viên

11

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Đảng ủy viên

12

Nguyễn Đoàn Phượng

Đảng ủy viên

13

Phạm Minh Tiến

Đảng ủy viên

14

Lại Thị Phương Thảo

Đảng ủy viên

15

Đào Thị Nga My

Đảng ủy viên

–  Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 05 đồng chí:

TT

Họ và tên

Chức danh

1

Đỗ Tuấn Minh

Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Xuân Long

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Lâm Quang Đông

Ủy viên Ban thường vụ

4

Dương Quỳnh Hoa

Ủy viên Ban Thường vụ

5

Hà Lê Kim Anh

Ủy viên Ban Thường vụ

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

–  Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 03 đồng chí:

TT

Họ và tên

Chức danh

1

Hà Lê Kim Anh

Chủ nhiệm Ủy ban KTĐU

2

Phạm Văn Kim

Ủy viên

3

Nguyễn Đình Hiền

Ủy viên