20192020.tuan37 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20192020.tuan37

Vài nét về Chi bộ Khoa NN&VH Đức

Chi bộ Khoa NN & VH Đức là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết quả hoạt động nổi bật của Chi bộ giai đoạn 2017-2019: Lãnh đạo công tác chính trị

Vài nét về Chi bộ Khoa NN&VH Hàn Quốc

Chi bộ Khoa NN&VH Hàn Quốc là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết quả hoạt động nổi bật của chi bộ giai đoạn 2017-2019: – Về lãnh đạo công tác tư

Vài nét về Chi bộ Khoa NN&VH Nga

Chi bộ Khoa NN&VH Nga là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết quả hoạt động nổi bật của chi bộ giai đoạn 2017-2019: Lãnh đạo công tác tư tưởng Chi bộ

Vài nét về Chi bộ Phòng CT&CT HSSV

Chi bộ Phòng CT&CT HSSV là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. 1.Giới thiệu chung: Chi bộ phòng CT&CT HSSV, được thành lập từ ngày 21/07/2003 theo Quyết định của Đảng uỷ