(UNC 2023) Nhìn lại công tác chuẩn bị cho ngày chính hội UNC 2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(UNC 2023) Nhìn lại công tác chuẩn bị cho ngày chính hội UNC 2023

(UNC 2023) Nhìn lại công tác chuẩn bị cho ngày chính hội UNC 2023 🥰🥰