unc 2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: unc 2023

[UNC2023] Hội thảo Khoa học giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng tiếp cận năng lực trong bối cảnh hậu Covid-19

Ngày 26/11/2022, tại Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã phối hợp với Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ GIáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội thảo Khoa học giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng tiếp cận năng lực trong bối cảnh hậu Covid-19. Đây là cơ hội để các nhà quản lý, thầy cô giáo lắng nghe, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, kiểm tra đánh giá và xây dựng các hoạt động môi trường môn tiếng Anh để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

[UNC2023] Tọa đàm khoa học “Khai thác và phát triển học liệu mở trong dạy học ngoại ngữ”

Ngày 1/10/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với thành viên dự án DOOR , cộng đồng chuyên môn 3T CoP đã tổ chức thành công Tọa đàm khoa học “Khai thác và phát triển học liệu mở trong dạy học ngoại ngữ” theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.