Tổ chức cán bộ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Thủ tục 01. Xin đi công tác, hội thảo, bồi dưỡng nước ngoài ngắn hạn
 1. Hồ sơ

(1) Đơn xin đi nước ngoài có ý kiến đồng ý của Trưởng đơn vị trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN (Mẫu CB_06) - Bản PDF có chữ ký Lãnh đạo đơn vị đang công tác;

(2) Công văn, thư mời, giấy triệu tập,... (nếu có) của cơ quan, tổ chức, đơn vị mời, đề nghị hoặc cử đi nước ngoài. Nếu văn bản bằng tiếng nước ngoài (trừ văn bản bằng tiếng Anh) phải kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt – Bản Scan.

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại phần mềm VNU-OFFICE.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức Cán bộ giải quyết tại phần mềm VNU-OFFICE.

Bước 4: Cán bộ nhận kết quả tại phần mềm VNU-OFFICE theo lịch hẹn.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết hồ sơ trong 03 ngày làm việc.

Lưu ý: Chậm nhất trong 05 ngày làm việc sau khi về nước, cán bộ phải báo cáo bằng văn bản, đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian ở nước ngoài. Nếu đi theo đoàn thì trưởng đoàn báo cáo và làm đơn xin thu nhận công tác gửi về Bộ phận Một cửa (nếu thời gian đi từ 30 ngày trở lên, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ).

Thủ tục 02. Giấy xác nhận là cán bộ đang công tác tại Trường
 1. Hồ sơ

Giấy xác nhận là cán bộ đang công tác tại Trường (Mẫu CB_013) – Bản PDF.

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại phần mềm VNU-OFFICE hoặc qua email của Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức Cán bộ giải quyết tại phần mềm VNU-OFFICE.

Bước 4: Cán bộ nhận lại hồ sơ tại phần mềm VNU-OFFICE theo lịch hẹn.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết hồ sơ trong 02 ngày làm việc.

Thủ tục 03: Cử cán bộ đi học thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài
 1. Hồ sơ

(1) Đơn xin đi công tác học tập ở nước ngoài (Mẫu CB_33a);

(2) Thư mời hoặc Giấy tiếp nhận học bổng của tổ chức, cá nhân của cơ sở đào tạo hoặc giấy triệu tập đi học ở nước ngoài bằng Ngân sách Nhà nước của Bộ GD & ĐT đối với cán bộ khối phục vụ đào tạo đi học nước ngoài;

(3) Bản cam kết nghĩa vụ đối với cán bộ được cử đi học (Mẫu CB_33b);

(4) Đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động (đối với người lao động - Mẫu CB_33c).

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả cho cán bộ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức Cán bộ xử lý.

Bước 4: Cán bộ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa theo lịch hẹn.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết hồ sơ trong 03 ngày làm việc.

Thủ tục 04. Thu nhận đi nghiên cứu, học tập thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài 
 1. Hồ sơ

(1) Đơn xin thu nhận về Trường (Mẫu CB_09a);

(2) Báo cáo kết quả học tập ở nước ngoài (Mẫu CB_09b);

(3) Nộp bản sao các văn bằng, chứng chỉ (nếu có) hoặc xác nhận hoàn thành khóa học của cơ sở đào tạo.

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả cho cán bộ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức Cán bộ giải quyết.

Bước 4: Cán bộ nhận lại hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa theo lịch hẹn.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết trong 02 ngày làm việc.

Thủ tục 05. Hồ sơ nghỉ thai sản 
 1. Hồ sơ

(1) Đơn xin nghỉ thai sản (Mẫu CB_010) (nộp trước khi nghỉ thai sản);

(2) Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh (bản sao có dấu đỏ) (thời gian nộp muộn nhất 1 tháng sau khi sinh);

(3) Giấy ra viện (nếu đẻ mổ) (có dấu đỏ) (thời gian nộp muộn nhất 1 tháng sau khi sinh).

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức Cán bộ giải quyết.

Thủ tục 06. Xin trở lại công tác sau khi nghỉ thai sản
 1. Hồ sơ

Hồ sơ xin trở lại công tác trước khi hết thời gian nghỉ thai sản

Đơn xin trở lại công tác trước khi nghỉ thai sản (Mẫu CB_011a).

Lưu ý: Cán bộ muốn đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Phải đã nghỉ ít nhất 04 tháng thai sản;

- Có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền về đảm bảo sức khỏe để đi làm;

- Có ý kiến xác nhận của Trưởng đơn vị.

Hồ sơ xin trở lại công tác sau khi hết thời gian nghỉ thai sản

Đơn xin trở lại công tác sau khi nghỉ thai sản (Mẫu CB_011b);

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức Cán bộ giải quyết.

Thủ tục 07. Xin cấp lại thẻ BHYT, thay đổi nơi khám, chữa bệnh
 1. Hồ sơ

Tờ khai xin cấp lại thẻ, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (điền đầy đủ thông tin cá nhân vào mục nội dung thay đổi, yêu cầu ghi rõ cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất hoặc thay đổi nơi khám, chữa bệnh ban đầu sang nơi khám, chữa bệnh mới  (Mẫu CB_012).

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng hoặc qua email của Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả cho cán bộ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức Cán bộ giải quyết.

Bước 4: Cán bộ nhận lại hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa theo lịch hẹn.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết hồ sơ trong vòng 30 ngày làm việc.

Lưu ý : Đối với hồ sơ thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu, cán bộ nộp  hồ sơ vào đầu tháng của mỗi Quý.

Thủ tục 08. Giải quyết chế độ nghỉ ốm đau

Lưu ý: Người lao động nghỉ ốm đau nhưng không nộp giấy tờ sau khi ra viện sẽ được hưởng chế độ như người lao động nghỉ việc không hưởng lương do không được cơ quan bảo hiểm chi trả và đóng bảo hiểm trong thời gian đã nghỉ.

 1. Hồ sơ

Hồ sơ khám, chữa bệnh trong nước

Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao công chứng) đối với người lao động điều trị nội trú hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người điều trị ngoại trú do cơ sở y tế điều trị cấp (sau khi ra viện).

Hồ sơ khám, chữa bệnh nước ngoài

(1) Bản dịch tiếng Việt (được công chứng) giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp;

(2) Giấy xác nhận của một cơ sở y tế tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương về tình trạng bệnh tật và hướng điều trị đối với trường hợp ra nước ngoài khám, chữa bệnh;

Hồ sơ khám chữa bệnh đối với cán bộ được cử đi học tập, làm việc, công tác ở nước ngoài bị ốm phải khám, chữa bệnh ở nước ngoài

(1) Bản dịch tiếng Việt (công chứng) giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp;

(2) Quyết định (bản chính, bản sao) của cấp có thẩm quyền cử đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài.

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả cho cán bộ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức Cán bộ giải quyết.

Thủ tục 09. Xin nghỉ hưu trước tuổi
 1. Hồ sơ

(1) Đơn xin nghỉ chế độ hưu trước tuổi (Mẫu CB_08a);

(2) Giới thiệu để cán bộ đi giám định sức khỏe (Mẫu CB_08b);

(3) Kết quả giám định sức khỏe (do cơ quan Giám định sức khỏe cấp);

(4) Tờ khai thông tin của viên chức (Mẫu CB_08c);

(5) Đơn đề nghị theo mẫu của cơ quan Bảo hiểm (Mẫu CB_08d).

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả cho cán bộ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức Cán bộ giải quyết.

Bước 4: Cán bộ nhận lại hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa theo lịch hẹn.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết trong 03 ngày làm việc.

Thủ tục 10. Xin nghỉ chế độ hưu
 1. Hồ sơ

(1) Tờ khai thông tin của cán bộ (Mẫu CB_014c);

(2) Đơn đề nghị theo mẫu của cơ quan bảo hiểm (Mẫu CB_014d).

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả cho cán bộ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức Cán bộ giải quyết.

Bước 4: Cán bộ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa theo lịch hẹn.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết hồ sơ trong 02 ngày làm việc.

Lưu ý: Nộp 3 tháng trước khi nghỉ hưu.

Thủ tục 11. Dự thi tuyển viên chức
 1. Hồ sơ

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Mẫu CB_016);

(2) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

(3) Bản sao công chứng bảng điểm đại học, bằng tốt nghiệp đại học;

(4) Bản sao công chứng bảng điểm thạc sỹ, bằng thạc sỹ;

(5) Bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đạt chuẩn theo quy định tại thông tư 03/2014/TT-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông;

(6) Các kỹ năng khác (nếu có);

(7) Bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác (nếu có);

(8) Giấy khám sức khỏe còn giá trị sử dụng (trong vòng 6 tháng);

(9) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả cho cán bộ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức Cán bộ giải quyết.

Bước 4: Cán bộ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa theo lịch hẹn.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết hồ sơ trong 03 ngày làm việc.

Thủ tục 12. Công nhận hết tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 
 1. Hồ sơ

(1) Đơn đề nghị xét hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của người tập sự (Mẫu CB_017);

(2) Phiếu khám sức khỏe của người tập sự;

(3) Báo cáo kết quả tập sự của người tập sự (Mẫu CB_017);

(4) Quyết định phân công người hướng dẫn tập sự;

(5) Báo cáo kết quả hướng dẫn tập sự của người hướng dẫn tập sự (Mẫu CB_017);

(6) Biên bản họp Hội đồng xét hết tập sự (Mẫu CB_017);

(7) Các phiếu dự giờ tiết dạy (Mẫu CB_017) (đối với giảng viên và giáo viên trung học).

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả cho cán bộ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức Cán bộ xử lý.

Bước 4: Cán bộ nhận lại hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa theo lịch hẹn.

3. Thời gian giải quyết

Giải quyết hồ sơ trong 02 ngày làm việc.

Thủ tục 13. Kéo dài thời gian công tác
 1. Hồ sơ

(1) Đơn đề nghị kéo dài thời gian công tác theo mẫu (Mẫu CB_018);

(2) Giấy chứng nhận sức khỏe (của cơ quan y tế có thẩm quyền trong thời gian 6 tháng gần nhất);

(3) Tờ trình của trưởng đơn vị có nhu cầu nhân sự.

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả cho cán bộ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức Cán bộ giải quyết.

Bước 4: Cán bộ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa theo lịch hẹn.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết hồ sơ trong 07 ngày làm việc.

Thủ tục 14. Thôi việc/ chấm dứt hợp đồng làm việc/ chấm dứt hợp đồng lao động
 1. Hồ sơ

(1) Đơn xin thôi việc (đối với viên chức được tuyển dụng trước 2003) (Mẫu CB_019a); hoặc

(2) Đơn xin chuyển công tác (đối với viên chức được tuyển dụng trước 2003) (Mẫu CB_019b); hoặc

(3) Đơn xin chấm dứt hợp đồng làm việc (đối với viên chức được tuyển dụng sau 2003 (Mẫu CB_019c); hoặc

(4) Đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động/ Đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn (đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động) (Mẫu CB_019d).

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức Cán bộ giải quyết.

Bước 4: Cán bộ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa theo lịch hẹn.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết hồ sơ trong 45 ngày làm việc.

Thủ tục 15. Cử cán bộ dự tuyển thạc sỹ, tiến sỹ trong nước
 1. Hồ sơ

(1) Đơn dự tuyển trong nước (Mẫu CB_15);

(2) Thông báo tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả cho cán bộ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức Cán bộ giải quyết.

Bước 4: Cán bộ nhận lại kết quả sau khi giải quyết tại văn phòng Bộ phận Một cửa theo lịch hẹn.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết hồ sơ trong 03 ngày làm việc.

Thủ tục 16. Cử cán bộ đi học thạc sỹ, tiến sỹ ở trong nước
 1. Hồ sơ

(1) Đơn xin đi học (Mẫu CB_35a );  

(2) Quyết định trúng tuyển hoặc giấy triệu tập học của cơ sở đào tạo;

(3) Đơn xin ký hợp đồng giảng dạy mùa vụ (nếu có nguyện vọng) đối với cán bộ học tập trong nước theo hình thức tập trung (Mẫu CB_35b).

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả cho cán bộ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức Cán bộ giải quyết.

Bước 4: Cán bộ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa theo lịch hẹn.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết hồ sơ trong 03 ngày làm việc.

Thủ tục 17. Gia hạn thời gian học tập trong nước
 1. Hồ sơ

(1) Đơn xin gia hạn thời gian học tập trong nước (Mẫu CB_37) - Bản PDF.

(2) Văn bản chấp thuận cho gia hạn của cơ sở đào tạo – Bản Scan.

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại tại phần mềm VNU-OFFICE.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức Cán bộ giải quyết tại phần mềm VNU-OFFICE

Bước 4: Cán bộ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ tại tại phần mềm VNU-OFFICE theo lịch hẹn.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết hồ sơ trong 03 ngày làm việc.

Thủ tục 18. Cử cán bộ đi hội thảo, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn trong nước
 1. Hồ sơ

          (1) Phiếu trình giải quyết công việc (Mẫu CB_36);

(2) Giấy mời, giấy triệu tập của đơn vị tổ chức hoặc cơ sở đào tạo.

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả cho cán bộ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức Cán bộ giải quyết.

Bước 4: Cán bộ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa theo lịch hẹn.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết hồ sơ trong 03 ngày làm việc.

Thủ tục 19. Thu nhận cán bộ đi học thạc sỹ, tiến sỹ trong nước trở về Trường công tác
 1. Hồ sơ

(1) Đơn xin thu nhận trở về Trường công tác (đối với cán bộ đi học theo hình thức tập trung - Mẫu CB_38) - Bản PDF;

(2) Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ (nếu có) hoặc xác nhận hoàn thành khóa học của cơ sở đào tạo - Bản Scan.

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại phần mềm VNU-OFFICE.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức Cán bộ giải quyết tại phần mềm VNU-OFFICE .

Bước 4: Cán bộ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ tại phần mềm VNU-OFFICE Một cửa theo lịch hẹn.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết hồ sơ trong 03 ngày làm việc.

Thủ tục 20. Xin nghỉ không hưởng lương/ nghỉ ốm đau
 1. Hồ sơ

(1) Đơn nghỉ việc không hưởng lương có ý kiến của Trưởng đơn vị và các giấy tờ liên quan nếu có (Mẫu CB_39a); hoặc

(2) Đơn xin nghỉ ốm có ý kiến của Trưởng đơn vị (Mẫu CB_39b) .

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả cho cán bộ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức Cán bộ giải quyết.

Bước 4: Cán bộ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa theo lịch hẹn.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết hồ sơ trong 05 ngày làm việc.

Thủ tục 21. Xin thu nhận trở lại công tác sau khi nghỉ không hưởng lương/ nghỉ ốm
 1. Hồ sơ

Đơn xin thu nhận (Mẫu CB_40)

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả cho cán bộ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức Cán bộ giải quyết.

Bước 4: Cán bộ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ - quyết định tại văn phòng Bộ phận Một cửa theo lịch hẹn.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết hồ sơ trong 02 ngày làm việc.

Thủ tục 22. Xin đi du lịch, thăm thân
 1. Hồ sơ

(1) Đơn xin đi du lịch, thăm thân ở nước ngoài (Mẫu CB_34) - Bản PDF;

(2) Giấy mời thăm thân (nếu có) – Bản Scan.

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại phần mềm VNU-OFFICE hoặc qua email của Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

Bước 3: Cán bộ nộp hồ sơ tại phần mềm VNU-OFFICE hoặc qua email của Bộ phận Một cửa

Bước 4: Cán bộ nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại tại phần mềm VNU-OFFICE theo lịch hẹn.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết hồ sơ trong 03 ngày làm việc.