lễ kỷ niệm – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: lễ kỷ niệm

Learn, learn more, learn forever @ULIS

Giáo dục suốt đời là điều gì thật giản đơn, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn; bồi dưỡng, bồi dưỡng lại ngoại ngữ là nhu cầu thiết thực của hệ đào tạo Vừa làm Vừa học. Điều này đã được Vũ Hoàng Anh –