Đổi mới phương pháp giảng dạy – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Đổi mới phương pháp giảng dạy

vibe

(Video) Đổi mới hoạt động giảng dạy đại học

Trường ĐHNN và các đơn vị thành viên trong ĐHQGHN đang xây dựng Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy giai đoạn 2019-2025, có thể nói đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về công tác đào tạo của Nhà trường trong thời gian tới.

livestream

(Video) Hỏi đáp về Đề án Đổi mới thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ

Ngày 5/4/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã thực hiện buổi livestream để giải đáp và tư vấn trực tuyến đến sinh viên Nhà trường, các em học sinh và phụ huynh quan tâm về các vấn đề có liên quan đến Đề án Đổi mới thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Nhà trường.