Hợp tác – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Hợp tác

Bế giảng Lớp đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học ngành tiếng Anh tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Sáng ngày 1/6/2022, tại Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng tổ chức Lễ bế giảng Lớp đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học ngành tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tổ chức hội nghị sơ kết hợp tác với Trường ĐH Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân

Ngày 18/1/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị sơ kết hợp tác với Trường ĐH Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân nhằm tổng kết lại các hoạt động hợp tác giữa 2 bên trong năm học 2017-2018 và thảo luận về các phương hướng hoạt động hợp tác trong năm học 2018-2019.