công tác Đảng – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: công tác Đảng

Vài nét về Chi bộ Khoa NN&VH Đức

Chi bộ Khoa NN & VH Đức là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết quả hoạt động nổi bật của Chi bộ giai đoạn 2017-2019: Lãnh đạo công tác chính trị

Vài nét về Chi bộ Khoa NN&VH Hàn Quốc

Chi bộ Khoa NN&VH Hàn Quốc là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết quả hoạt động nổi bật của chi bộ giai đoạn 2017-2019: – Về lãnh đạo công tác tư

Vài nét về Chi bộ Khoa NN&VH Nga

Chi bộ Khoa NN&VH Nga là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết quả hoạt động nổi bật của chi bộ giai đoạn 2017-2019: Lãnh đạo công tác tư tưởng Chi bộ