[Video] Chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2020 – 2025 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội