Phóng sự nhìn lại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN lần thứ XIX – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội