20232024.tuan14 – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20232024.tuan14

ULIS tham gia Tọa đàm lấy ý kiến đối với dự thảo chuẩn CTĐT khối ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài trình độ đại học

Ngày 2/10/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia Tọa đàm lấy ý kiến đối với dự thảo chuẩn chương trình đào tạo khối ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài trình độ đại học