20232024.tuan14 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20232024.tuan14

Nghiệm thu đề tài “Hoạt động thực tập với sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh theo mô hình học tập kết hợp: những đổi mới và thích ứng”

Nghiệm thu đề tài mã số N.21.12 với chủ đề: “Hoạt động thực tập với sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh theo mô hình học tập kết hợp: những đổi mới và thích ứng” do TS. Nguyễn Thị Huyền Trang chủ trì đề tài,

Nghiệm thu đề tài: “Đánh giá tính hiệu quả của hoạt động phát triển chuyên môn từ góc nhìn của giảng viên tiếng Anh bậc đại học ở Việt Nam”

Đề tài cấp trường mã số N.21.25: “Đánh giá tính hiệu quả của hoạt động phát triển chuyên môn từ góc nhìn của giảng viên tiếng Anh bậc đại học ở Việt Nam” do TS. Nguyễn Thị Minh Trâm chủ trì đề tài, đã được