20232024.tuan14 – Trang 3 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20232024.tuan14

Hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp theo định hướng thực hành đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên khóa QH.2020.F1

Ngày 30/9/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp theo định hướng thực hành đổi mới sáng tạo và khởi ngiệp”. Đây là tọa đàm