(UNC 2023) Recap hình ảnh ngày chính hội 24.4 UNC 2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội