20222023.tuan43 – Trang 3 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20222023.tuan43

Tổ chức buổi ra mắt CTĐT cử nhân Văn hóa & Truyền thông Xuyên quốc gia (Transnational Cultural and Media Studies)

Ngày 22 tháng 04 năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi giới thiệu và trải nghiệm chương trình đào tạo đại học Văn hoá và Truyền thông Xuyên quốc gia (Transnational Cultural and Media Studies) tại tầng 1, hội trường Sunwah, cùng với đó là sự tham gia góp mặt của đông đảo các quý phụ huynh, các em học sinh quan tâm đến chương trình đào tạo mới này của Nhà trường.