20222023.tuan28 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20222023.tuan28

Thông báo về 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

THÔNG BÁO Về 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN