Rèn luyện Tư duy hình ảnh cho sinh viên ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Rèn luyện Tư duy hình ảnh cho sinh viên ULIS

Ngày 12/1/2023 đã diễn ra “Showcase Day” của môn học Tư duy Hình ảnh. Đây là học phần mới được giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN từ năm học 2022-2023.


Buổi học tập gồm có 5 phần: Mở đầu bằng phần trò chơi Hẹn hò tốc độ diễn ra trong 20 phút đầu giờ giúp các bạn học làm quen với buổi học. Tiếp theo, học sinh được phân theo các nhóm để tham gia hoạt động dựng gian trưng bày của nhóm mình. Sau đó, các nhóm sẽ cùng nhau tham gia thử thách thiết kế cho mình 3 phong bao lì xì đẹp nhất để được trưng bày và chấm điểm. Phần quan trọng nhất trong buổi hôm nay là tham quan, các thành viên trong một nhóm sẽ thay nhau đứng trông gian trưng bày nhóm mình, những bạn còn lại đi xung quanh tham quan gian của các nhóm khác.

Kết thúc buổi hôm nay là phần bình chọn giữa các nhóm để chọn ra nhóm nào có gian trưng bày và sản phẩm đẹp nhất.

Một số hình ảnh khác:

Phương Anh-ULIS Media