Thông báo về 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

THÔNG BÁO

Về 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, cụ thể như sau:

  • Về đào tạo: Triển khai có hiệu quả các CTĐT đại học ban hành năm 2022; Đổi mới hoạt động đào tạo sau đại học; Kiểm định chất lượng các CTĐT ngành sư phạm tiếng Anh, sư phạm tiếng Đức, sư phạm tiếng Nhật, sư phạm tiếng Hàn và Trường THCS Ngoại ngữ; Tuyển sinh ngành Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc
  • Về khoa học và công nghệ: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả UNC2023; Thành lập 02 nhóm nghiên cứu mạnh cấp trường trên nền tảng các cộng đồng chuyên môn (COP); Tăng cường đầu tư các hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp của cán bộ, giảng viên và sinh viên.
  • Về công tác học sinh sinh viên: Hỗ trợ việc học tập, phát triển chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng mềm; Kiến tạo cơ hội thực hành, thực tập và việc làm có trả lương.
  • Về hợp tác và phát triển: Triển khai Chiến lược phục vụ cộng đồng giai đoạn 2022-2027; Tối ưu hoá hiệu quả hoạt động của mạng lưới các đối tác trong và ngoài nước.
  • Về cơ sở vật chất và tài chính: Cải tạo cơ sở vật chất nhà A4, A5, nhà để xe khoa Pháp và Vườn ươm khởi nghiệp; Lập kế hoạch khai thác giai đoạn ban đầu cơ sở của Trường tại Hòa Lạc; Đa dạng hoá nguồn thu để bổ sung kinh phí cho hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ, hỗ trợ người học và tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động.
  • Về quản trị đại học: Tăng cường hiệu quả công tác pháp chế, kiểm tra, giám sát nội bộ; Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo, KHCN và phục vụ cộng đồng; Hỗ trợ các đơn vị thực hiện các đề án đổi mới sáng tạo; Thành lập 01 doanh nghiệp trực thuộc Trường trong lĩnh vực du lịch gắn với văn hoá và giáo dục ngoại ngữ.

Trên đây là 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm quán triệt cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị, đồng thời xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện 06 nhóm nhiệm vụ trên.

Trân trọng thông báo.