Vài nét về Chi bộ KHCN – TT CNTT-TT&HL – TT ĐBCL – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Vài nét về Chi bộ KHCN – TT CNTT-TT&HL – TT ĐBCL

Chi bộ KHCN – TT CNTT-TT&HL – TT ĐBCL là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

I/Giới thiệu chung:

Năm 2017 đến tháng 9 năm 2019, chi bộ Phòng KHCN – TT ĐBCL – TT CNTT-TT&HL là một chi bộ ghép của hai đơn vị hành chính: Phòng Khoa học Công nghệ và Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông & Học liệu. Tổng số năm 2017 có 7 Đảng viên: 3 Đảng viên thuộc phòng KHCN, 4 Đảng viên thuộc TT CNTT-TT&HL, bao gồm 4 Đảng viên nam và 3 Đảng viên nữ. Năm 2019 số đảng viên là 8, và từ quý 3 năm 2019 số đảng viên là 10, trong đó có 1 đảng viên trong BGH, 3 Đảng viên thuộc phòng KHCN, 6 Đảng viên thuộc TT CNTT-TT&HL, bao gồm 6 Đảng viên nam và 4 Đảng viên nữ.

Từ tháng 10 năm 2019, chi bộ có một đơn vị nữa gia nhập là Trung tâm đảm bảo chất lượng với 2 đảng viên. Hiện nay, tổng số đảng viên toàn chi bộ là 12, trong đó có 7 năm và 5 nữ.

II/Kết quả hoạt động nổi bật giai đoạn 2017-2019:

A/Công tác chuyên môn:

1.Khoa học công nghệ

Chi bộ đã chỉ đạo quản lý các hoạt động khoa học công nghệ, đảm nhiệm vai trò làm tham mưu cho Hiệu trưởng và Ban giám hiệu, cải tiến, đổi mới công tác quản lý và triển khai các hoạt động nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Năm học 2017 – 2018, có 74% giảng viên hoàn thành nhiệm vụ KHCN theo quy định, năm học 2018-2019 có 85% giảng viên hoàn thành nhiệm vụ NCKH theo quy định. Đặc biệt, có 10 cán bộ đạt mức điểm quy đổi về KHCN cao trên 3000 điểm và 3 cán bộ trẻ có điểm KHCN cao được Nhà trường khen thưởng về thành tích NCKH.Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc ban hành các văn bản quy định về nhiệm vụ NCKH của giảng viên và tăng cường, khuyến khích các hoạt động KHCN. Năm 2017 Trường đã ban hành Quy định (số 1868) về nhiệm vụ NCKH và chuyển giao tri thức của giảng viên Trường ĐHNN ĐHQGHN. Năm 2018 Trường ban hành Quyết định (số 1255) về Kế hoạch tăng cường đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học–công nghệ. Năm 2019 Trường ban hành văn bản điều chỉnh, bổ sung 2 văn bản trên, trong đó có những mức hỗ trợ kinh phí cho nhiều hoạt động KHCN tăng mạnh, đối với bài báo công bố trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/ Scopus là 50 triệu đồng/ bài (2017 là 8 triệu đồng/ bài và từ tháng 8/2018 là16 triệu đồng/ bài).

Chỉ đạo quản lý, đôn đốc việc đăng ký và quản lý các đề tài các cấp. Tính đến tháng 6/2019 đã có trên 20 đề tài KHCN cấp cơ sở và 04 đề tài KHCN cấp ĐHQGHN được phê duyệt và triển khai; Nghiệm thu 18 đề tài KHCN (trong đó có 15 đề tài cấp cơ sở, 02 đề tài cấp ĐHQGHN). Các thủ tục thực hiện đề tài KHCN được cải tiến theo hướng đơn giản hoá các quy trình triển khai và thanh quyết toán. Từ năm 2017 đến năm 2019, số lượng cũng như chất lượng và giá trị thực tiễn của đề tài nghiên cứu khoa học từng bước được nâng cao. Từ năm 2015 đến năm 2020 đã có 7 đề tài cấp ĐHQGHN và 58 đề tài cấp cơ sở được xét duyệt và thực hiện. Kết quả nghiên cứu của các đề tài không chỉ có đóng góp về mặt lý luận mà còn được ứng dụng trong nghiên cứu, giảng dạy và dịch thuật. Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu còn được thể hiện qua các công bố như bài báo đăng tạp chí khoa học, sách chuyên khảo, báo cáo tại hội thảo khoa học, vv. Tình trạng nợ đọng đề tài từng bước được chấm dứt.

Chỉ đạo quản lý, hỗ trợ và thúc đẩy các công bố vế sách chuyên khảo, tham khảo. Số lượng sách chuyên khảo công bố hàng năm từ 2 – 4 đầu sách. Từ năm 2017 đến năm 2019 đã có 7 cuốn sách chuyên khảo được xuất bản, bao gồm sách chuyên khảo được viết bằng tiếng Việt cũng như tiếng nước ngoài. Số lượng các bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước tăng đáng kể (90 bài năm 2017 và 120 bài năm 2019.

Chỉ đạo tổ chức và phối hợp tổ chức thành công 02 Hội thảo khoa học quốc gia và 6 hội thảo quốc tế. Tổ chức thành công nhiều đợt bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ trong Trường, trong đó có 6 tọa đàm mời chuyên gia nước ngoài ở các đại học và tổ chức danh tiếng trên thế giới tham dự. Bắt đầu từ năm 2016, Hội nghị khoa học thường niên cấp trường được nâng cấp thành Hội thảo khoa học cấp quốc gia. Hàng năm hội thảo thu hút hơn 500 đại biểu đến từ khắp cả nước. Các bài viết gửi tham dự hội thảo được thẩm định, biên tập và chọn lọc để công bố trong kỷ yếu hội thảo hàng năm được có mã số ISBN của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm 2017 hội thảo GRS lần đầu tiên được tổ chức, tạo sân chơi khoa học giá trị dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh ngành ngôn ngữ và ngoại ngữ toàn quôc. Năm 2018, quy mô hội thảo này tiếp tục được nâng cấp và tổ chức thành hội thảo quốc tế hàng năm, thu hút được nhiều học viên trong và ngoài nước.

Tổ chức thành công  Hội thảo quốc tế One Asia Hanoi 2018  vào 3-4/8/2018 với hơn 500 đại biểu quốc tế và hơn 100 đại biểu Việt Nam tham gia; hợp tác giữa ULIS và Hiệp hội Khảo thí tiếng Anh Châu Á  tổ chức Hội thảo quốc tế AALA 2019 vào 16-20/10/2019 tại Trường với hơn 200 đại biểu quốc tế và Việt Nam tham gia. Đặc biệt, tháng 12/2019 lần đầu tiên hội thảo quốc gia ngành tiếng Ả – rập được tổ chức, thu hút sự quan tâm của gần 60 chuyên gia và học giả quốc tế, tạo uy tín cho Nhà trường. 

Chỉ đạo Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài xuất bản đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, ngày càng nâng cao uy tín của tạp chí. Năm 2017-2018 xuất bản 6 số, trong đó có 3 số tiếng Việt 3 số tiếng Anh. Năm 2018-2019 xuất bản 6 số, trong đó có 2 số tiếng Việt 4 số tiếng Anh.

Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học sinh viên:Hoạt động NCKH của sinh viên có nhiều thay đổi mạnh mẽ và tích cực. Từ năm học 2016-2017 Hội nghị NCKHSV được phối hợp cùng với hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp, tạo thành ngày hội Sinh viên ULIS Sáng tạo – Nghiên cứu – Khởi nghiệp hàng năm với nhiều hoạt động phong phú, bổ ích thu hút hơn 3000 sinh viên toàn trường tham gia. Số lượng công trình NCKHSV có chất lượng tốt, có tính ứng dụng cao ngày càng tăng, trong 2 năm có gần 120 công trình được lựa chọn tham gia báo cáo cấp Trường với 10 Giải Nhất, 20 Giải Nhì, 20 Giải Ba và 21 giải Khuyến khích.   

2.Trung tâm Công nghệ Thông tin-TT&HL

-CNTT:

 • Chỉ đạo hoàn thành dự án và phối hợp tiếp nhận hệ thống phòng thi đánh giá năng lực: Dự án được phê duyệt và triển khai 24 phòng thi và 01 phòng máy chủ tại B3 
 • Chỉ đạo phối hợp xây dựng, tiếp nhận dự án Hệ thống bồi dược trực tuyến về phương pháp giảng dạy: Tổ chức dựng quay và dựng 960 bài giảng video các chương trình thuộc dự án hệ thống bồi dưỡng trực tuyến, Tổ chức xây dựng nội dung 28 khóa học online
 • Chỉ đạo triển khai lắp đặt hệ thống wifi có quản lý các khu vực: A1, A2, B3,  
 • Chỉ đạo hoàn thiện ngân hàng đề thi môn THCS
 • Chỉ đạo triển khai thi trên máy các học phần trên phần mềm thi trên máy thuộc dự án đầu tư hệ thống phòng thi ĐGNL: THCS, CSVHVN, Việt ngữ học
 • Chỉ đạo triển khai thành công hệ thống tổ chức hội thảo mở trực tuyến (OCS)
 • Chỉ đạo xây dựng chuyên trang thông tin: 01 chuyên trang đầy đủ thông tin tuyển sinh, 01 chuyên trang giới thiệu các hoạt động và kết quả của đề tài Tây Bắc, 01 trang web tiếng Anh mới, 01 Trang web THCS ngoại ngữ, 01 Chuyên trang Hành chính một cửa, 01 website theo công nghệ đa ngôn ngữ, 01 hệ thống diễn đàn KHCN Sci-CHAT
 • Chỉ đạo hỗ trợ tổ chức đào tạo học phần trực tuyến các khóa học Bồi dưỡng năng lực khảo thí và ƯDCNTT trong dạy học ngoại ngữ
 • Chỉ đạo hỗ trợ xây dựng 30  website môn học
 • Chỉ đạo triển khai hạ ngầm các tuyến cáp đi từ C2 đến các tòa nhà được ngầm hóa, thân thiện với cảnh quan
 • Chỉ đạo tham gia và hỗ trợ tổ chức các lớp bồi dưỡng thuộc đề án ngoại ngữ quốc gia
 • Chỉ đạo hỗ trợ triển khai hệ thống một cửa cho sinh viên 01 hệ thống phần mềm được cài đặt và vận hành ổn định
 • Chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng và kiểm tra đánh giá tin học văn phòng cho cán bộ
 • Chỉ đạo xây dựng môn học online mới: Môn Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Quay bài giảng và đưa nội dung lên hệ thống môn ngoại ngữ 2 tiếng Trung, Quay bài giảng và đưa nội dung lên hệ thống môn ngoại ngữ 2 tiếng Hàn
 • Chỉ đạo xây dựng phương án kỹ thuật tổ chức 02 sự kiện livestream phục vụ công tác tuyển sinh

-Truyền thông

 • Chỉ đạo viết bài, chụp ảnh, đăng tin các hoạt động của Nhà trường, đặc biệt chú ý truyền thông tuyển sinh các bậc học: Trên 900 bài viết trên website tiếng Việt, hơn 400 bài viết trên website tiếng Anh mỗi năm; Hơn 1.300.000 lượt xem trên website tiếng Việt, Gần 20.000 lượt xem website tiếng Anh mỗi năm; Trên 250 bài viết và clip phục vụ tuyển sinh đại học mỗi năm   
 • Chỉ đạo xây dựng bản tin nổi bật tuần theo hình thức mới E-news tiếng Việt (từ tháng 10/2018), tiếng Anh (từ tháng 9/2019)
 • Chỉ đạo việc quản lý khung và bảng điện tử: Thiết kế, in và treo hơn 100 backdrop, banner, standee, khung chụp ảnh cho hơn 60 sự kiện mỗi năm, quản lý bảng điện tử nhà A1
 • Chỉ đạo sản xuất các sản phẩm số: 04 Bản tin nội bộ, 04 video Bản tin nổi bật theo quý mỗi năm; 04 Bản tin nội bộ tiếng Anh theo quý (ULIS IN FOCUS) mỗi năm; xây dựng báo cáo thường niên: 01 tiếng Việt và 01 tiếng Anh mỗi năm
 • Chỉ đạo quản lý các trang mạng xã hội: Quản lý và hỗ trợ quản lý, phát triển các trang mạng xã hội: Fanpage, Group facebook nội bộ, Youtube, Support for K53,…
 • Chỉ đạo tổ chức các sự kiện: livestream 2 sự kiện Tư vấn tuyển sinh ĐH 2019, khai trương cổng luyện thi ULIS Together, kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm (2017)
 • Chỉ đạo hỗ trợ các đơn vị khác trong công tác truyền thông

-Học liệu

 • Chỉ đạo tổ chức các tọa đàm để phát triển văn hóa đọc:  tọa đàm khởi nghiệp, văn hóa đọc và văn học Bỉ bằng tiếng Pháp (300 sinh viên); Giới thiệu tác phẩm “Những đỉnh núi bên kia đỉnh núi” của tác giả Diana Dudzik cho 02 lớp chất lượng cao tiếng Anh của khoa Sư phạm tiếng Anh 
 • Chỉ đạo kết hợp tặng sách cho Đoàn thanh niên: 9025 tài liệu  
 • Chỉ đạo công tác biên mục : 8337 tên trên tổng số  11.116 tên sách
 • Tổ chức thành công Cuộc thi Book review: 316 bài dự thi
 • Chỉ đạo tổ chức giới thiệu sử dụng thư viện Hoạt động được tổ chức tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo cho toàn bộ tân sinh viên trong tuần lễ định hướng; tổ chức tại thư viện C3 cho 2.233 sinh viên ( 37 buổi) và 12 buổi cho hơn 300 học viên cao học
 • Chỉ đạo đưa sách về với bạn đọc tại các đơn vị trong Nhà trường

B/Công tác tư tưởng

Toàn thể Đảng viên đều nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết của Chi bộ cũng như Nghị quyết của Đảng bộ Nhà trường. Tất cả các Đảng viên đều gương mẫu thực hiện đường lối chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tất cả các Đảng viên đều tham dự đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị của Nhà trường cũng như của Đảng bộ tổ chức.

C/Đoàn kết nhất trí trong Đảng

Tất cả các Đảng viên đều nâng cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Chi bộ. Ngoài ra, mọi Đảng viên đều vận động quần chúng hoàn thành tốt những nhiệm vụ do chính quyền giao, xây dựng các đơn vị vững mạnh, đạt những danh hiệu thi đua cao trong Nhà trường.

D/Công tác phát triển Đảng

Chi bộ đang theo dõi và bồi dưỡng 02 quần chúng ưu tú.