Vài nét về Chi bộ Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa CNNTA – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Vài nét về Chi bộ Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa CNNTA

Chi bộ Khoa NN&VH CNNTA là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi bộ Khoa NN&VH CNNTA có 9 Đảng viên trên tổng số 31 cán bộ. Kết quả hoạt động nổi bật của chi bộ giai đoạn 2017-2019:

Công tác chính trị tư tưởng:

Chi bộ phối hợp đã tổ chức cho toàn thể đảng viên và CB, NV tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của cấp trên, nhằm nâng cao nhận thức về các chủ trường đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Nhà trường.

Triển khai nhiệm vụ các năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 của Nhà trường và của đơn vị tới toàn thể Đảng viên và CB, NV, xây dựng phong cách, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện, lịch sự, tận tình và trách nhiệm cao. Chi bộ thông báo kịp thời các qui định của Trường, của Đại học Quốc gia và của ngành để mọi người hiểu và thực hiện.

  – Thực hiện tốt quy chế dân chủ, công bằng và công khai trong đơn vị, luôn luôn lắng nghe các ý kiến góp ý của quần chúng, đảng viên, có ý thức tiếp thu để kịp thời rút kinh nghiệm. Trong nhiệm kỳ qua, đảng viên và CBVC của Khoa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng được tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

  – Triển khai, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Xây dựng phong cách, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp và môi trường thân thiện”. Đây là cuộc vận động lâu dài nhằm thay đổi văn hoá phục vụ,  làm việc trong Trường.

   – Thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

   – Giải quyết kịp thời và thoả đáng những thắc mắc của đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Tổ chức tốt công tác nghỉ hè hàng năm cho CB, NV; Thực hiện công khai, công bằng các khoản thu chi trong đơn vị.

Toàn thể đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành theo quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác, có lối sống lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức của người đảng viên.

Đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng. Đóng góp ý kiến một cách trung thực, để khắc phục những khuyết điểm, tôn trọng lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng, kiên quyết chống lại những biểu hiện tiêu cực, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ. Không có đảng viên vi phạm kỷ luật.

Công tác phát triển Đảng:

Trong giai đoạn 2017-2019, Chi bộ Khoa NN & VH CNNTA đã kết nạp được 1 Đảng viên là GV, 5 ĐV là SV.

Chi bộ có 04 Đảng viên được khen thưởng. Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Công tác chuyên môn:

Năm 2017 là năm SV các ngành của ĐHNN, trong đó có ngành Ngôn ngữ Anh và SPTA bắt đầu được thụ hưởng CTĐT điều chỉnh, với nhiều môn tự chọn và được sắp xếp phù hợp, thuận lợi hơn. Riêng với Khoa NN&VH CNNTA, đây là năm đầu tiên Khoa tuyển được SV theo định hướng Quốc tế học. Năm 2017 là năm mảng Khoa học – Công nghệ của ĐHNN có nhiều khởi sắc, với các xuất bản quốc tế và đề tài cấp cao. Tại Khoa NN & VH CNNTA, từ năm 2017 đến nay, hoạt động KHCN cũng có những chuyển biến rõ nét.

Về mảng đào tạo, hoạt động đào tạo đi vào thực chất, chất lượng giảng dạy được nâng cao với nhiều đổi mới, sáng tạo trong lớp học, nâng hứng thú học tập và hiệu quả học tập cho SV.  Số lượng SV Quốc tế học không ngừng tăng: từ 1 lớp vào năm học 2017-2018 đến 2 lớp vào năm 2018-2019, đưa con số SV theo định hướng QTH lên 118. Bên cạnh đó số SV Ngôn ngữ học ứng dụng đã tốt nghiệp ra trường với kết quả cao. Trong giai đoạn 2017-2019, GV trong Khoa đã hoàn thành việc biên soạn và biên soạn mới 5 học phần.

Về công tác đảm bảo chất lượng ĐT, BCN Khoa chỉ đạo các Trưởng bộ môn khai thác kết quả phản hồi người học để theo dõi chất lượng giảng dạy của GV, VPK trao đổi thường xuyên với cán bộ lớp và kiểm tra ngẫu nhiên về nề nếp giảng dạy. BCN và GV Khoa NN & VH CNNTA hỗ trợ hiệu quả cho Khoa SPTA trong việc hoàn thành báo cáo và đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của AUN CTĐT CLC Ngôn ngữ Anh và hoàn thành đề án CLC Ngôn ngữ Anh theo Thông tư 23.

Về mảng NCKH, 28/30 GV của Khoa đạt và vượt định mức giờ NCKH quy định. Khoa đã có 3 bài báo quốc tế và 3 chương sách quốc tế, hoàn thành 1 đề tài cấp ĐHQG, 2 đề tài cấp cơ sở. 04 cán bộ GV của khoa tham gia vai trò nòng cốt trong đề tài KHCN cấp Nhà nước thuộc Chương trình KHCN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc, góp phần không nhỏ để đề tài được nghiệm thu với kết quả cao.

Công tác cán bộ:

Từ năm 2017 đến năm 2019, Khoa đã được bổ sung 01 nhân sự vào BCN, 04 nhân sự cho tổ Ngôn ngữ học Anh, 02 nhân sự cho tổ ĐNH Anh, 03 nhân sự cho tổ VH-GTLVH. Chi bộ, BCN và các GV trong Khoa đã làm tốt công tác quy hoạch, giới thiệu phương án nhân sự cho giai đoạn 2020-2025.

02 GV của Khoa được Trường khen thưởng thành tích xuất sắc.

Công tác Đoàn thể:

Công đoàn và Chi đoàn luôn làm tốt vai trò lãnh đạo trong những mảng phụ trách, đảm bảo đời sống tinh thần, chuyên môn học thuật được ổn định cho cán bộ.

Cùng với Khoa SPTA và Khoa tiếng Anh, BCN, CĐ, Chi đoàn và GV trong Khoa chung sức tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm khoa Anh văn và kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà giáo Đặng Chấn Liêu, Trưởng khoa Anh văn đầu tiên.

Với sự lãnh đạo của Chi bộ, BCN, CĐoàn và các GV trong Khoa tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thành công vào ngày 8/11/2019, là minh chứng cho tinh thần tập thể đoàn kết của GV trong Khoa.