Vài nét về Chi bộ Phòng CT&CT HSSV – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Vài nét về Chi bộ Phòng CT&CT HSSV

Chi bộ Phòng CT&CT HSSV là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

1.Giới thiệu chung:

Chi bộ phòng CT&CT HSSV, được thành lập từ ngày 21/07/2003 theo Quyết định của Đảng uỷ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Số lượng đảng viên chính thức hiện nay của Chi bộ là 06 đồng chí. Đội ngũ đảng viên của chi bộ có phẩm chất chính trị tốt, vững vàng về chuyên môn, có trách nhiệm cao trong công việc, là hạt nhân đoàn kết nội bộ và luôn học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn vừa qua, chi bộ Phòng Chính trị và công tác Học sinh sinh viên đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ Nhà trường.

2.Kết quả hoạt động nổi bật giai đoạn 2017-2019:

 Về chính trị tư tưởng:

– Thường xuyên quan tâm nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, vững vàng về chính trị tư tưởng, chủ động hoàn thành công việc.

– Tham gia đầy đủ các lớp học nghị quyết, các chuyên đề do Đảng ủy nhà trường  tổ chức,

 – Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ đảng cấp trên về đẩy mạnh việc học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực tổ chức thực hiện của các đồng chí đảng viên.

 – Đổi mới chất lượng sinh hoạt của chi bộ, thực hiện sinh hoạt theo chuyên đề.

– Chi ủy thực hiện tốt công tác tham mưu với Đảng ủy trong công tác xây dựng văn bản và triển khai các hoạt động như: Tổ chức triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của BTV Đảng ủy ĐHQGHN về đẩy mạnh học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”…

Về lãnh đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chính trị:

– Chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Nhà trường phân công. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sinh viên và hỗ trợ, dịch vụ, tăng cường đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu suất công việc.

– Chi bộ đã lãnh đạo chính quyền triển khai các công việc mới : thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Trung tâm tư vấn tâm lí học đường. Chuyển trọng tâm công tác học sinh sinh viên sang tạo cơ hội việc làm và phát triển kỹ năng sinh viên theo hướng hỗ trợ, phục vụ. Chỉ đạo đơn vị tìm kiếm, mở rộng nguồn học bổng trao tặng sinh viên thêm 2 học bổng, nâng tổng số học bổng ngoài ngân sách lên 29 loại.

– Chỉ đạo xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên. Hiện tại, ngân hàng việc làm dành cho sinh viên Trường có trên 200 doanh nghiệp và hàng nghìn việc làm mỗi năm. Chi bộ cũng chỉ đạo phòng thực hiện 02 chương trình tiếp xúc doanh nghiệp (ngày hội việc làm) thu hút 82 đơn vị tham gia (vượt 02 chỉ tiêu về kết nối doanh nghiệp hàng năm); chỉ đạo tổ chức 05 đợt bồi dưỡng kỹ năng mỗi năm cho sinh viên, giúp hàng trăm sinh viên phát triển kỹ năng đáp ứng nhu cầu đơn vị tuyển dụng

– Chỉ đạo triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ sinh viên về thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. Hiện đang đề nghị đơn vị cung cấp phần mềm triển khai thêm 06 dịch vụ trực tuyến. Sau 3 tháng triển khai, phần mềm giúp tiết kiệm hàng nghìn giờ lao động và lượt đi lại của sinh viên.

– Chỉ đạo đơn vị đổi mới trong công việc từ quản lý sang phục vụ sinh viên theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp và kịp thời.

Về công tác đoàn thể:

– Kết hợp chặt chẽ với chính quyền chỉ đạo mọi hoạt động của phòng.

– Hỗ trợ tốt các nhiệm vụ của công tác công đoàn; thường xuyên động viên, thăm hỏi cán bộ đảng viên ốm đau hoặc gia đình có chuyện vui buồn.

– Năm học 2018-2019, công đoàn phòng đã nhận được bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Về công tác tài chính và sinh hoạt chi bộ:

– Tiếp tục tổ chức sinh hoạt đều đặn theo các hướng dẫn sinh hoạt tháng và các công việc của Phòng và Trường.

– Thực hiện thu, chi về tài chính đúng quy định và hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên.

– Triển khai một số buổi sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề để công tác phục vụ HSSV tốt và hiệu quả hơn.