Kết quả tìm kiếm cho “Truyền thông xuyên quốc gia” – Trang 28 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Search Results for: Truyền thông xuyên quốc gia

Đến những bến bờ mới

Năm 2016 đánh dấu nhiều sự kiện và thành tựu quan trọng của ĐHQGHN. Đây là năm nhiều đơn vị trong ĐHQGHN kỷ niệm 60 năm truyền thống của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Giá trị tinh thần của Trường ĐH Tổng hợp