Kết quả tìm kiếm cho “Truyền thông xuyên quốc gia” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Search Results for: Truyền thông xuyên quốc gia

Tổ chức buổi ra mắt CTĐT cử nhân Văn hóa & Truyền thông Xuyên quốc gia (Transnational Cultural and Media Studies)

Ngày 22 tháng 04 năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi giới thiệu và trải nghiệm chương trình đào tạo đại học Văn hoá và Truyền thông Xuyên quốc gia (Transnational Cultural and Media Studies) tại tầng 1, hội trường Sunwah, cùng với đó là sự tham gia góp mặt của đông đảo các quý phụ huynh, các em học sinh quan tâm đến chương trình đào tạo mới này của Nhà trường. 

Hội thảo mở rộng về “Xây dựng ngành đào tạo Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN”

Ngày 20/5/2022, Hội thảo mở rộng “Xây dựng ngành đào tạo Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN” đã diễn ra tại Hội trường Sunwah.  Theo lộ trình, việc xây dựng CTĐT cử nhân Văn hóa và

Hội thảo “Định hướng xây dựng ngành đào tạo Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN”

Ngày 22/2/2022 đã diễn ra Hội thảo “Định hướng xây dựng ngành đào tạo Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN”. Hoạt động này đã khởi động cho công tác mở chương trình đào tạo Văn hóa