Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN khóa V – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN khóa V

Trong hai ngày 15 và 16/12/2017, Công đoàn ĐHQGHN tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 – 2022), với sự tham gia của 180 đại biểu đến từ 32 Công đoàn cơ sở. Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Đoàn – Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ đã được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN khóa V.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN dự và phát biểu tại đại hội.

Tham dự đại hội có đồng chí Vũ Minh Đức – Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Phó Giám đốc ĐHQGHN; đại diện Công đoàn ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, các đại học vùng, các đại học đối tác; Chánh Văn phòng Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các ban chức năng, các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN.

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo – Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN đã trình bày Báo cáo của BCH Công đoàn ĐHQGHN khóa IV, trong đó nêu bật những thành tựu chủ yếu, bài học kinh nghiệm và phương hướng nhiệm vụ công tác của Công đoàn khóa V. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn ĐHQGHN đã hoàn thành về cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IV, khẳng định được vai trò của một tổ chức Công đoàn ở một trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện đúng Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn, góp phần vào sự phát triển chung của ĐHQGHN trong giai đoạn mới với sứ mệnh cao cả và tầm nhìn chiến lược.

Trong nhiệm kì qua, Công đoàn ĐHQGHN đã đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chính trị tư tưởng, phát huy quyền làm chủ và tiềm năng trí tuệ của đoàn viên công đoàn, tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ; Phát huy tinh thần dân chủ và vai trò của tổ chức Công đoàn, tham gia tích cực và có hiệu quả vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN và từng đơn vị; Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống cán bộ công chức, đổi mới nội dung công tác vận động nữ cán bộ công chức, tăng cường các hoạt động phục vụ đời sống xã hội; Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn ĐHQGHN vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò vị thế của công đoàn ĐHQGHN – Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Với phương châm “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm”, Công đoàn ĐHQGHN nhiệm kì V đã đề ra một số chỉ tiêu trọng yếu: 100% đoàn viên công đoàn được học tập, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách và pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Công đoàn các cấp; phấn đấu 100% cán bộ, viên chức hiểu rõ và vận dụng được lợi thế của mô hình, thương hiệu, chiến lược phát triển, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, vượt qua khó khăn, thách thức của ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc, gắn bó với ĐHQGHN; phấn đấu 100% các Công đoàn cơ sở thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ngành Giáo dục, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và ĐHQGHN phát động; từ 95% các Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu thi đua các cấp; từ 95% cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn…

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN, đồng chí Nguyễn Kim Sơn nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ Công Đoàn và những thành tích mà Công đoàn các cấp ĐHQGHN đã đạt được đồng thời hoan nghênh và ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền trong công tác Công đoàn nhiệm kỳ vừa qua. Giám đốc đánh giá, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, Công đoàn đã là chỗ dựa tinh thần tin cậy của nhà giáo và người lao động, tạo gắn kết và chia sẻ lẫn nhau giữa các đơn vị trong ĐHQGHN, góp phần củng cố sự ổn định và từng bước phát triển vững chắc của ĐHQGHN.

Hiện nay, 2 ĐHQG đang dần khẳng định được vị thế hàng đầu đất nước, tuy nhiên, trước sự kỳ vọng của xã hội, của quốc gia và logic tất yếu của sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, mỗi đại học cần phải đổi mới không ngừng nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng với những biến đổi và thách thức mới. ĐHQGHN xây dựng những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong giai đoạn phát triển mới, trong đó nhân tố con người luôn được ưu tiên hàng đầu, quyết định sự phát triển và cũng là đích hướng tới trong đào tạo. Bên cạnh các phương diện như hoạt động quản trị, tài chính, cơ chế chính sách thì hoạt động công đoàn đóng vai trò quan trọng trong tạo dựng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cũng lưu ý, trong quá trình xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, Công đoàn ĐHQGHN cần chú trọng đến bối cảnh, vị thế và đặc điểm của từng đơn vị và của ĐHQGHN. Từ đó, tạo sự đổi mới và chuyển động không ngừng để vượt qua những thách thức phi truyền thống hiện nay. Ông cũng yêu cầu công tác nữ công đoàn phải được xem là một trong những trọng tâm trong thời gian tới và cam kết sẽ quan tâm, hỗ trợ tích cực để Công đoàn ĐHQGHN phát triển xứng tầm với vị thế của đại học hàng đầu Việt Nam.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức đánh giá, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, ngang tầm khu vực, vươn tới đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, phù hợp với xu thế phát triển đại học tiên tiến, trong suốt chặng đường phát triển của mình, cán bộ đoàn viên, công đoàn, người lao động trong ĐHQGHN đã đoàn kết nhất trí, đồng sức đồng lòng, xây dựng ĐHQGHN thành đại học định hướng nghiên cứu đa ngành, có tính hội nhập cao, trong đó một số đơn vị thành viên thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế xã hội mũi nhọn, đạt trình độ tiên tiến châu Á.

Ông biểu dương Công đoàn ĐHQGHN trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều đổi mới, tham gia tích cực và hiệu quả vào các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thể hiện vai trò là chỗ dựa tinh thần cho công cuộc đổi mới ở ĐHQGHN và các đơn vị thành viên; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn với hình thức, nội dung thiết thực; giám sát thực hiện các chế độ chính sách theo pháp luật và những quy định nội bộ về người lao động. Ông cũng đánh giá cao những ý kiến đóng góp cho dự thảo Báo cáo Chính trị của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu, bổ sung để hoàn chỉnh văn kiện.

Đại hội đã bầu ra 23 đồng chí vào BCH Công đoàn ĐHQGHN khóa V (nhiệm kì 2017 – 2022).

Tại Đại hội, đồng chí Vũ Minh Đức và đồng chí Nguyễn Kim Sơn đã trao bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho các tập thể, các nhân của có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN khóa IV Nguyễn Quang Liệu:

Hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua đã hoàn thành tốt nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IV trên tất cả phương diện, trong đó có nội dung quan trọng đó là Công đoàn ĐHQGHN đã tập trung đẩy mạnh chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở và coi đó là trọng tâm trong hoạt động.

Đại hội đại biểu Công đoàn ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra trong bối cảnh trong nước và quốc tế đặc biệt, khi mà cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra nhanh chóng và có tác động sâu sắc, toàn diện đến hệ thống giáo dục, bao gồm cả ĐHQGHN. Do đó, vai trò của Công đoàn trong giai đoạn tới phải hướng tới nâng cao chất lượng, trình độ của công đoàn viên. Đồng thời, Công đoàn phải tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, vận động các công đoàn viên thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, thông qua các hoạt động phong phú, thiết thực.

Tôi mong rằng các Công đoàn cơ sở trong ĐHQGHN cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu, kết nối, để xây dựng Công đoàn ĐHQGHN theo đúng phương châm của Đại hội “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Trách nhiệm”.

Chủ tịch Công đoàn Viện Đảm bảo Chất lượng giáo dục, ĐHQGHN Vũ Thị Mai Anh:

Tổ chức công đoàn trong trường đại học, đặc biệt là ở đại học định hướng nghiên cứu như ĐHQGHN thì ngoài các hoạt động mang tính truyền thống như bảo vệ quyền lợi của công đoàn viên, các hoạt động phong trào cần tham gia sâu hơn vào các hoạt động nghiên cứu, chuyên môn. Nếu hoạt động này được các tổ chức công đoàn ở các đơn vị thành viên chú trọng thực hiện sẽ thúc đẩy sự phát triển của đơn vị và của ĐHQGHN trên con đường trở thành đại học nghiên cứu.

Công đoàn Viện Đảm bảo Chất lượng giáo dục ngoài việc làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ viên chức, người lao động cũng đã tích cực tham gia hoạt động chuyên môn như thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi, seminar về kỹ năng nghiên cứu. Hoạt động này đã góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của cán bộ Viện. Thời gian tới, tôi mong rằng các đơn vị trong ĐHQGHN sẽ lưu ý hơn đến vai trò của công đoàn trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị.

Theo VNU Media