[Infographic] Thông tin tuyển sinh đại học 2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội