Hợp tác với trường Đại học Ngoại ngữ HanKuk – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hợp tác với trường Đại học Ngoại ngữ HanKuk

Hôm nay, ngày 02 tháng 6 năm 2016, trung tâm CNTT được đón tiếp Hiệu trưởng nhà trường Đỗ Tuấn Minh và ông Yeon Kwan Park của trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk Trực Tuyến (CUFS). Ông Khoa Anh Việt, Giám đốc trung tâm, và ông Trịnh Hải Tuấn, Phó giám đốc, đã giới thiệu hoạt động của Trung tâm và dẫn đoàn đi thăm Studio và phòng máy chủ. Đoàn cũng được giới thiệu về việc ứng dụng CNTT trong đào tạo cũng như quản trị đại học. Ông Yeon Kwan Park cũng trao đổi thêm về hệ thống đào tạo trực tuyến của trường CUFS và trao đổi về khả năng hợp tác của hai nhà trường. Chuyến thăm đã diễn ra tốt đẹp và mở ra những cơ hội tốt đẹp cho các bên.

FullSizeRender5

 FullSizeRender4

FullSizeRender3

FullSizeRender2

  FullSizeRender