(Clip 11) Chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Thùy Dung – Sinh viên Khoa NN&VH Nga – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Clip 11) Chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Thùy Dung – Sinh viên Khoa NN&VH Nga

Video được cắt từ clip livestream tư vấn tuyển sinh đại học 2019 ngày 19/7/2019