[Clip] Cẩm nang về công tác đào tạo tại ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Clip] Cẩm nang về công tác đào tạo tại ULIS

Cẩm nang về công tác đào tạo tại ULIS dành cho các tân sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN là clip chia sẻ các thông tin chính chính yếu về công tác đào tạo, giúp các bạn hòa nhập môi trường học tập mới một cách thuận lợi hơn. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về phòng Đào tạo, thứ hai là các chương trình đào tạo hiện có tại trường. Thứ ba, các bạn sẽ được hướng dẫn cách thức cơ bản trong đăng ký lớp học phần, một trong kĩ năng quan trọng trong thời gian học tập tại trường đại học. Thứ tư, chúng ta tìm hiểu về chương trình đào tạo bằng kép, một trong những cơ hội đặc biệt đối với sinh viên hệ thống ĐHQGHN. Cuối cùng, chúng ta tìm hiểu về Quy chế đào tạo đại học hiện hành, được coi là cẩm nang đối với tất cả các bạn sinh viên.
https://youtu.be/ac2pFk4HJow