(Video) Đổi mới hoạt động giảng dạy đại học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Video) Đổi mới hoạt động giảng dạy đại học

Trường ĐHNN và các đơn vị thành viên trong ĐHQGHN đang xây dựng Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy giai đoạn 2019-2025, có thể nói đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về công tác đào tạo của Nhà trường trong thời gian tới. Một trong những mục tiêu của Đề án là nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động dạy học cho giảng viên. Chương trình này được thiết kế với mong muốn giới thiệu những gương mặt giảng viên tiêu biểu, những người đã áp dụng thành công các phương pháp tổ chức dạy học tiên tiến vào môn học của mình.