(Clip 3) Chia sẻ của cô tiến sĩ Nguyễn Thị Thư – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Clip 3) Chia sẻ của cô tiến sĩ Nguyễn Thị Thư

Video được cắt từ clip đổi mới hoạt động giảng dạy đại học ngày 9/7/2019