Hội thảo “Đổi mới hoạt động giảng dạy sau đại học ở Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội thảo “Đổi mới hoạt động giảng dạy sau đại học ở Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN”

Trong hai ngày 15 và 16/7/2019 tại Tam Đảo – Vĩnh Phúc đã diễn ra hội thảo “Đổi mới hoạt động giảng dạy sau đại học ở Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN”.

Tham dự hội thảo có Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long; Lãnh đạo và cán bộ Khoa Sau Đại học; các Giáo sư, Phó giáo sư và các cán bộ khoa học giảng dạy bậc sau đại học ở Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN và các trường Đại học dân lập Hải Phòng, Viện Đại học Mở Hà Nội, Học viện Khoa học Quân sự, Đại học Ngoại thương, Đại học Hà Nội, Đại học Thủ đô Hà Nội.

Toàn cảnh hội thảo “Đổi mới hoạt động giảng dạy sau đại học ở Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN”

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới hoạt động giảng dạy sau đại học ở Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, bày tỏ mong muốn đổi mới và phát triển hoạt động giảng dạy đào tạo sau đại học tại trường. Phó Hiệu trưởng kỳ vọng những chia sẻ, đóng góp ý kiến của các Giáo sư, Phó giáo sư và các cán bộ khoa học tại hội thảo sẽ giúp cho việc đổi mới hoạt động giảng dạy sau đại học được thiết thực, hiệu quả nhằm tạo ra các sản phẩm đào tạo chuyên sâu, có giá trị cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội, và góp phần nâng cao uy tín của Trường Đại học Ngoại ngữ nói chung.

Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông phát biểu khai mạc hội thảo

Trong hội thảo đã có 4 tham luận được trình bày, bao gồm: “Đổi mới hoạt động giảng dạy sau đại học ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN” (TS. Huỳnh Anh Tuấn), “Đổi mới hoạt động giảng dạy sau đại học ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN nhìn từ góc độ đảm bảo chất lượng” (GS. Nguyễn Hòa), “Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học” (PGS. TS. Lê Hùng Tiến và GS. Nguyễn Quang), “Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Ngữ nghĩa học” (TS. Nguyễn Thị Minh Tâm).

TS. Huỳnh Anh Tuấn trình bày tham luận “Đổi mới hoạt động giảng dạy sau đại học ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN”

GS. Nguyễn Hòa trình bày tham luận “Đổi mới hoạt động giảng dạy sau đại học ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN nhìn từ góc độ đảm bảo chất lượng”

GS. Nguyễn Quang trình bày tham luận “Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học”

TS. Nguyễn Thị Minh Tâm trình bày tham luận “Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Ngữ nghĩa học”

Những thông tin được trình bày tại hội thảo đều được đúc rút từ trải nghiệm thực tế của các diễn giả trong quá trình quản lý và tổ chức đào tạo bậc sau đại học ở trường Đại học Ngoại ngữ. Thực tiễn đào tạo sau đại học ở trường Đại học Ngoại ngữ và tình hình thực tế của đào tạo sau đại học ở Việt Nam đã được các diễn giả trình bày rất sinh động, thể hiện rõ tâm huyết của mình với quá trình quản lý và tổ chức đào tạo sau đại học.

Sau phần tham luận là phần trao đổi, chia sẻ, đóng góp ý kiến. Đã có nhiều góp ý, thảo luận của các Giáo sư, Phó giáo sư và các cán bộ khoa học trong và ngoài trường với mong muốn nâng cao chất lượng, tính khả thi và hiệu quả thực hiện Đề án “Đổi mới hoạt động giảng dạy sau đại học ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN”, đồng thời học hỏi kinh nghiệm để triển khai hoạt động đổi mới đào tạo sau đại học ở đơn vị mình.

PGS. TS. Lê Văn Canh đóng góp ý kiến tại hội thảo

PGS. TS. Trịnh Đức Thái đóng góp ý kiến tại hội thảo

PGS. TS. Nguyễn Lân Trung đóng góp ý kiến tại hội thảo

TS. Đinh Quang Trung (Học viện Khoa học Quân sự) đóng góp ý kiến tại hội thảo

PGS. TS. Hà Lê Kim Anh đóng góp ý kiến tại hội thảo

PGS. TS. Phan Văn Quế (Viện Đại học Mở Hà Nội) đóng góp ý kiến tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh khẳng định đổi mới hoạt động giảng dạy sau đại học ở Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 và không chỉ diễn ra ở Trường ĐHNN mà còn ở tất cả các trường, các viện thành viên của ĐHQGHN. Trường ĐHNN là đơn vị duy nhất trong Đại học Quốc gia Hà Nội có đề án độc lập, có tầm nhìn xa (2019-2025) về đổi mới hoạt động giảng dạy, có sự khác biệt trong công tác hỗ trợ người học ở bậc đào tạo sau đại học.

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh cũng nhấn mạnh việc gắn kết đào tạo sau đại học với phát triển khoa học công nghệ của nhà trường và của đất nước.

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh phát biểu tại hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Hội thảo “Đổi mới hoạt động giảng dạy sau đại học ở Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN” đã thành công tốt đẹp với nhiều phản hồi tích cực, chia sẻ hữu ích và đóng góp có giá trị.

                                                                                                Khoa Sau đại học