BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Báo cáo thường niên 2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đây là ấn phẩm cung cấp các thông tin nổi bật của Nhà trường trong một năm qua, với những thành tựu và sự kiện tiêu biểu cụ thể. Nhà trường trân trọng gửi đến các thầy cô, các học viên, học sinh, sinh viên trường, các quý đối tác như một lời cảm ơn vì đã cùng đồng hành với ULIS trong năm 2019 cũng như các năm tiếp theo.

Đọc online tại: http://online.fliphtml5.com/gkypw/kqxz/

Download tại: ĐÂY

  • Đọc Báo cáo thường niên 2018 tại: ĐÂY
  • Đọc Báo cáo thường niên 2017 tại: ĐÂY.