20192020.tuan28 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20192020.tuan28

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Báo cáo thường niên 2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là ấn phẩm cung cấp các thông tin nổi bật của Nhà trường trong một năm qua, với

Ra mắt Website Ngân hàng việc làm ULIS

Trong khuôn khổ Ngày hội việc làm – ULIS Job Fair 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã chính thức ra mắt website Ngân hàng việc làm ULIS (Job Bank) tại địa chỉ: http://job.ulis.vnu.edu.vn/. Giao diện website Tích hợp nhiều tính năng (như

Hoàn cảnh ra đời, đặc điểm, mục tiêu hành động của Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Lịch sử thành lập và trưởng thành của Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (ĐHSPNNHN) nay là Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHNN – ĐHQGHN) gắn liền với lịch sử phát triển của ngành Ngoại ngữ và sự lớn mạnh không ngừng của sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong suốt hơn nửa thế kỷ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Nhà trường.