Ra mắt Website Ngân hàng việc làm ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ra mắt Website Ngân hàng việc làm ULIS

Trong khuôn khổ Ngày hội việc làm – ULIS Job Fair 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã chính thức ra mắt website Ngân hàng việc làm ULIS (Job Bank) tại địa chỉ: http://job.ulis.vnu.edu.vn/.

Giao diện website

Tích hợp nhiều tính năng (như tìm việc, đăng tin tuyển dụng, chat, chia sẻ kinh nghiệm,…), trang web được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối việc làm giữa sinh viên trường với nhà tuyển dụng, giúp cho các bạn sinh viên dễ dàng tìm được công việc mong muốn và nhà tuyển dụng có thể tiếp cận với các ứng viên tiềm năng của trường. Nhà trường cũng định hướng sẽ phát triển trang web này hỗ trợ tìm việc cho các sinh viên ngành ngoại ngữ cũng như các ngành khác liên quan và sinh viên các trường khác nói chung trong tương lai.

Các bạn có thể xem giới thiệu về trang web tại đây:

ULIS Media