[Infographic] Thông tin về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển ĐHCQ 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic] Thông tin về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển ĐHCQ 2020

Infographic về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển ĐHCQ 2020 của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

 
  

  • Đọc thông báo về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, tải phiếu đăng ký tại ĐÂY.
  • Tư vấn tuyển sinh và xét tuyển thẳng tại ĐÂY.