[Video] Khởi động chương trình Đại sứ ULIS 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Video] Khởi động chương trình Đại sứ ULIS 2020

Video được thực hiện nhằm nhìn lại hành trình Đại sứ ULIS 2019, chương trình đã đóng góp hiệu quả vào công tác tuyển sinh đại học năm vừa qua của Nhà trường. Năm 2020, Chương trình tiếp tục nhận được sự quan tâm, đăng ký tham gia của đông đảo sinh viên toàn trường, trong đó có nhiều sinh viên đến từ các CTĐT CLC.