Báo cáo Tham luận: “Giảng viên tự đổi mới và phát triển: Bằng cách nào?” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Báo cáo Tham luận: “Giảng viên tự đổi mới và phát triển: Bằng cách nào?”

Tại Đại hội Công đoàn Trường diễn ra vào ngày 30/09/2017, ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga đã trình bày Báo cáo Tham Luận với chủ đề “Giảng viên tự đổi mới và phát triển: Bằng cách nào?” và thu hút được sự chú ý đông đảo của các cán bộ trong hội trường. Đây là một nghiên cứu khoa học có đề tài rất ý nghĩa, thiết thực và cũng đã được trình bày tại hội thảo quốc tế “Giảng dạy và học tập đa ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ở các nước ASEAN” trước đó.

ULIS Media hân hạnh dẫn lại bài tham luận (tại Đại hội Công đoàn) và toàn văn báo cáo (tại hội thảo) để các thầy cô và các em sinh viên được đọc.

Tham Luận: Download

Báo cáo: Download