Hội thảo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Hội thảo

Trường ĐH Ngoại ngữ tham gia Hội thảo quốc tế lần thứ 8 của Hiệp hội Khảo thí ngôn ngữ châu Á và Diễn đàn về Kiểm tra Đánh giá tiếng Anh khu vực Châu Á lần thứ 23

Hội thảo AALA (Asian Association for Language assessment) và AFELTA (Academic Forum on English Language Testing in Asia) là hai hội thảo quốc tế về kiểm tra đánh giá được tổ chức thường niên tại các nước trong khu vực châu Á bởi các tổ