GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 1. Tên của Trung tâm qua các giai đoạn phát triển

– Trung tâm được thành lập trên cơ sở Quyết định số 251-TTg ngày 7 tháng 9 năm 1972 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường công tác dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông;

– Trung tâm được thành lập ngày 6/11/1975 theo Quyết định số 1076/QĐ của Bộ Giáo dục với tên gọi “Trung tâm nghiên cứu việc dạy và học ngoại ngữ cho người Việt Nam”.

– Từ tháng 4 năm 1995 Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm nghiên cứu Phương pháp và Kiểm tra Chất lượng dạy – học tiếng nước ngoài, Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà nội, theo Quyết định số 2201/TCCB ký ngày 21/4/1995 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.

– Từ tháng 10 năm 2008 Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ và Kiểm định chất lượng (TTNCGDNN&KĐCL), theo Quyết định số 1011/QĐ-TCCB ký ngày 24/10/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

– Từ tháng 10 năm 2017 Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Đảm bảo chất lượng (TT ĐBCL), theo Quyết định số /QĐ-TCCB ký ngày /10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

 1. Thành tích đã đạt được:

2.1. Nghiên cứu khoa học:

– Hoàn thành hơn 20 đề tài các cấp (Trường, Đại học Quốc Gia, Bộ).

– Viết sách tham khảo, chuyên khảo và chương sách

– Gần một trăm bài báo đăng trên Nội san Ngoại ngữ, Kỷ yếu, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ ĐHQGHN,  tạp chí khoa học Quốc tế:

– Ngoài ra, còn có rất nhiều bài báo cáo của cán bộ Trung tâm tại các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.

2.2.  Đào tạo:

– Tham gia giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, hoặc tổ chức các seminars, workshop về phương pháp giảng dạy, kiểm tra/đánh giá ở một số trường đại học.

– Hướng dẫn, đánh giá nhiều luận văn đại học và sau đại học các ngành tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Hán.

– Tham gia biên soạn chương trình và giảng dạy tiếng Hán trên truyền hình.

– Tham gia giảng dạy SV chính quy của ĐHNN, SV thuộc CTĐT Tiếng Anh Nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN và học viên các hệ của ĐHNN – ĐHQGHN.

– Tham gia giảng dạy chương trình liên kết Quốc tế với Đại học Southern New Hampshire.

– Tham gia giảng dạy tiếng Anh cho hệ cao học của trường ĐH thành  viên của ĐHQGHN và các khoá bồi dưỡng GV trong khuôn khổ Đề án 2020

2.3. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục (Từ năm 2008 đến 2016)

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã làm tốt vai trò đầu mối tổ chức và điều phối các hoạt động KĐCL và ĐBCL của Trường:

 1. Mở mục ĐBCL trên Webesite của Trường từ tháng 12/2009, cập nhật các thông tin ĐBCL của Trường, của ĐHQGHN và của Bộ GD&ĐT.
 2. Góp phần nâng cao một bước nhận thức cho các cán bộ chủ chốt, giáo viên và chuyên viên các phòng ban trong trường thông qua các hoạt động TĐG CTĐT GV THPT trình độ đại học ngành tiếng Anh, Trung, Nga, Pháp và TĐG giữa kì đơn vị đào tạo.
 3. Tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao (CTĐT CN CLC) tiếng Anh sư phạm theo Tiêu chuẩn KĐCL CTĐT của ĐHQGHN (được triển khai từ tháng 10/2008 đến tháng 3/2009). CTĐT được ĐGN năm 10/2009. Kết quả 15/22 tiêu chí đạt mức 2 và 7/22 tiêu chí đạt mức 3, đạt Chứng chỉ KĐCL của ĐHQGHN.
 4. Triển khai tự đánh giá 4 chương trình đào tạo giáo viên Trung học phổ thông (CT ĐT GV THPT) trình độ đại học các ngành Sư phạm tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CT ĐT GV THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (được triển khai từ tháng 3/2009 đến tháng 11/2009)
 5. Triển khai TĐG đơn đào tạo (Trường ĐHNN) chu kì 2 theo Bộ tiêu chuẩn KĐCL đơn vị đào tạo của ĐHQGHN, thời gian tiến hành 10/2009-6/2010. BC TĐG được ĐGN năm 2012 và đạt Chứng chỉ KĐCL ĐVĐT của ĐHQGHN.
 6. Xây dựng và triển khai đề án lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên các chương trình đào tạo chính quy của Trường ĐHNN – ĐHQGHN. Thực hiện lấy ý kiến phản hồi thường niên từ năm 2010 đến nay.
 7. Triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao (CTĐT CN CLC) tiếng Anh sư phạm theo Tiêu chuẩn KĐCL CTĐT – AUN (được triển khai từ tháng 06/2011 đến 11/2011). CTĐT được ĐGN năm 2012, đạt Chứng chỉ KĐCL của AUN.
 8. Triển khai tự đánh giá CTĐT CN CLC ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN năm 2011. CTĐT được ĐGN năm 2012, đạt Chứng chỉ KĐCL của ĐHQGHN.
 9. Triển khai tự đánh giá CTĐT CN CLC ngành Sư phạm tiếng Pháp theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN năm 2011. CTĐT được ĐGN năm 2012, đạt Chứng chỉ KĐCL của ĐHQGHN.
 10. Triển khai tự đánh giá CTĐT CN CLC ngành Sư phạm tiếng Anh theo Tiêu chuẩn KĐCL của AUN năm 2011. CTĐT được ĐGN năm 2012, đạt Chứng chỉ KĐCL của AUN.
 11. Tổ chức làm việc với đoàn Đánh giá ngoài chương trình ĐT GV THPT Ngành Sư phạm Tiếng Anh theo Tiêu chuẩn KĐCL của Bộ GD&ĐT, kết quả CTĐT được đoàn đánh giá tốt.
 12. Triển khai tự đánh giá CTĐT CN CLC ngành Ngôn ngữ Nhật Bản theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN năm 2012. CTĐT được ĐGN năm 2013, đạt Chứng chỉ KĐCL của ĐHQGHN.
 13. Triển khai tự đánh giá CTĐT CN CLC ngành Ngôn ngữ Đức theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN năm 2012. CTĐT được ĐGN năm 2013, đạt Chứng chỉ KĐCL của ĐHQGHN.
 14. Triển khai tự đánh giá CTĐT Thạc sĩ ngành Ngôn Anh theo Tiêu chuẩn KĐCL của AUN năm 2012. CTĐT được ĐGN tháng 12/2013, đạt Chứng chỉ KĐCL của AUN.
 15. Tổ chức các Hội nghị giao ban đảm bảo chất lượng ĐHQGHN – lần thứ 3 (tháng 10/2010), lần thứ 10 (tháng 4/2014) tại Trường ĐHNN – ĐHQGHN.
 16. Triển khai TĐG giữa chu kì đơn vị đào tạo (Trường ĐHNN) chu kì 2 theo Bộ tiêu chuẩn KĐCL đơn vị đào tạo của ĐHQGHN, thời gian tiến hành 2-6/2014.
 17. Triển khai TĐG giữa chu kì CTĐT CN CLC ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN, thời gian tiến hành 2-6/2014.
 18. Triển khai TĐG giữa chu kì CTĐT CN CLC ngành Sư phạm tiếng Pháp theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN, thời gian tiến hành 2-6/2014.
 19. Triển khai TĐG giữa chu kì CTĐT CN CLC ngành Sư phạm tiếng Anh theo Tiêu chuẩn KĐCL của AUN, thời gian tiến hành 2-6/2014.
 20. Thực hiện BC về hoạt động cải tiến chất lượng thường niên đơn vị đào tạo (Trường ĐHNN) chu kì 2, thời gian tiến hành 12/2014.
 21. Triển khai tự đánh giá CTĐT CN ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN, thời gian tiến hành 11/2014. BC TĐG được đánh giá đồng cấp tháng 11/2015 và đạt Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN.
 22. Triển khai tự đánh giá CTĐT CN ngành Ngôn ngữ Nga theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN, thời gian tiến hành 9-12/2015. BC TĐG được đánh giá đồng cấp tháng 2/2016 và đạt Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN.
 23. Triển khai tự đánh giá CTĐT CN CLC ngành Ngôn ngữ Anh theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN, thời gian tiến hành từ 12/2015. BC TĐG được đánh giá đồng cấp tháng 5/2016 và đạt Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN.
 24. Triển khai TĐG đơn đào tạo (Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ) theo Bộ tiêu chuẩn KĐCL trường trung học của Bộ GD&ĐT, thời gian tiến hành 11/2015-4/2016. BC TĐG được ĐGN tháng 6/2016 và đạt loại 2 theo tiêu chuẩn KĐCL Bộ GD&ĐT.
 25. Triển khai TĐG đơn đào tạo (Trường ĐHNN) theo Bộ tiêu chuẩn KĐCL đơn vị đào tạo của Bộ GD&ĐT, thời gian tiến hành 11/2014-8/2015. BC TĐG được ĐGN tháng 3/2016 và đạt Chứng chỉ KĐCL ĐVĐT của Bộ GD&ĐT.
 26. Triển khai tự đánh giá CTĐT Thạc sĩ ngành Phương pháp giảng dạy Bộ môn Tiếng Anh theo Tiêu chuẩn KĐCL của AUN năm 2016. CTĐT được ĐGN tháng 9/2016, đạt Chứng chỉ KĐCL của AUN.
 27. Triển khai TĐG CTĐT CN CLC ngành ngôn ngữ tiếng Trung Quốc theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN, thời gian tiến hành 5-9/2016. BC TĐG được đánh giá đồng cấp tháng 11/2016 và đạt Chứng chỉ Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN.
 28. Triển khai TĐG CTĐT CN CLC ngành ngôn ngữ tiếng Pháp theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN, thời gian tiến hành 5-9/2016. BC TĐG được đánh giá đồng cấp tháng 11/2016 và đạt Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN.
 29. Triển khai TĐG giữa chu kì CTĐT CN CLC ngành Ngôn ngữ Nhật Bản theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN, thời gian tiến hành 9-11/2016.
 30. Triển khai TĐG giữa chu kì CTĐT CN CLC ngành Ngôn ngữ Đức theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN, thời gian tiến hành 9-11/2016.
 31. Thực hiện các BC về hoạt động cải tiến chất lượng thường niên CTĐT CN CLC ngành Sư phạm tiếng Anh theo Tiêu chuẩn KĐCL của AUN.
 32. Thực hiện các BC về hoạt động cải tiến chất lượng thường niên CTĐT CN CLC ngành Ngôn ngữ Nhật Bản theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN.
 33. Thực hiện các BC về hoạt động cải tiến chất lượng thường niên CTĐT CN CLC ngành Ngôn ngữ Đức theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN.
 34. Thực hiện các BC về hoạt động cải tiến chất lượng thường niên CTĐT Thạc sĩ ngành Ngôn Anh theo Tiêu chuẩn KĐCL của AUN.
 35. Thực hiện các BC thường niên về việc sử dụng kết quả lấy ý kiến phản hồi trong cải tiến chất lượng đơn vị đào tạo và các CTĐT của Trường ĐHNN.
 36. Thực hiện các BC thường niên về các điều kiện đảm bảo chất lượng của Trường ĐHNN theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT và yêu cầu của ĐHQG Hà Nội.
 37. Thực hiện các BC thường niên cung cấp số liệu cho ĐHQG HN phục vụ xếp hạng đại học theo các tiêu chí xếp hạng các trường đại học (QS – Webometrics).

2.4. Các hoạt động chuyên môn khác:

– Dịch, biên tập, soạn từ điển, sách bổ trợ, chương trình giáo trình ngoại ngữ: Từ điển lý luận dạy tiếng, Từ điển ngữ học Nga – Anh – Pháp – Việt, Từ điển Hán Việt, Phương pháp dạy tiếng Nga cho người nước ngoài, Cơ sở tâm lý học và dạy ngoại ngữ, Đồ dùng dạy học tiếng Nga phổ thông (tập I, II), băng tư liệu nghe nhìn phục vụ sinh viên trong và ngoài trường. Cụm từ Nga – Việt, Giáo trình Hán Nôm hệ Cao đẳng sư phạm, Sách giáo khoa tiếng Hán cho người Việt gốc Hoa, SGK tiếng Hán hệ PT 7 năm. Công trình thực nghiệm việc dạy học tiếng Nga, Anh, Pháp theo phương pháp giao tiếp và sách giáo khoa mới ở 6 trường phổ thông cơ sở và trung học từ lớp 1 đến lớp 12, đã có những đóng góp lớn cho việc dạy/ học ngoại ngữ ở phổ thông hiện nay.

– Thẩm định chất lượng chương trình đào tạo, đánh giá trình độ ngoại ngữ của cán bộ ở nhiều cơ quan, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A,B,C cho tiếng Anh, Nga, Trung, Pháp, Đức, Hàn, Nhật.

– Tham gia các Dự án nghiên cứu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 về các chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng và phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh các cấp tại các tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Bình, Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn, Điện Biên, v.v..

– Tham gia biên soạn chương trình, giáo trình cho CTĐT Tiếng Anh Nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN từ 2011-2015.

– Tham gia biên soạn chương trình cho chương trình liên kết Quốc tế với Đại học Southern New Hampshire.

– Tham gia nghiên cứu xây dựng báo cáo giáo dục ngoại ngữ thường niên thuộc khuôn khổ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

– Tham gia chương trình tập huấn PPGD theo đường hướng lấy người học làm trung tâm của Intel Teach

– Tham gia công tác đánh giá năng lực tiếng Anh tại Hà Nội và các địa phương.