Bản tin nội bộ quý III/2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Bản tin nội bộ quý III/2017

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý III năm 2017.

(*Chú ý: Chọn chế độ Fullscreen ở góc trái để có thể xem rõ nhất ấn phẩm)

Link: https://joom.ag/VX4L

Tải bản pdf: Download