Giảng viên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Giảng viên

[2018] Thông báo tuyển 15 giảng viên Tiếng Anh

THÔNG BÁO Về việc tuyển giảng viên hợp đồng TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN CẦN TUYỂN GIẢNG VIÊN Số lượng, vị trí công tác Giảng viên Tiếng Anh, Khoa Sư phạm Tiếng Anh: 15 người, trong đó: – 09 giảng viên dạy các