Tháng Một 2023 – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Một 2023

ULIS và sự gia tăng chỉ số hạnh phúc

“Chỉ số hạnh phúc” là một khái niệm đang được nhắc đến trong những năm gần đây ở Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Đó là định hướng về sự hạnh phúc, đánh giá độ hài lòng của người học với ngôi trường mình theo học. Bằng những nỗ lực, cố gắng tới từ lãnh đạo đến cán bộ, cũng như người học, “chỉ số hạnh phúc” đã dần tăng tiến, góp phần ngày ngày bền vững dựng xây nên một ULIS hạnh phúc.

Dấu ấn Hội làng U 2023

Ngày 08 – 09/01/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức chương trình “Hội làng U 2023”. “Hội làng U” được tổ chức nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh – sinh viên Việt

Báo cáo thường niên 2022

ULIS Media trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là ấn phẩm cung cấp các thông tin nổi bật của Nhà trường trong một năm qua, với những thành